an tAontas Eorpach

an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

Gníomhaireacht í an ERA atá lonnaithe sa Fhrainc agus a chabhraíonn chun córais iarnróid Eorpacha a lánpháirtiú trí thraenacha a dhéanamh níos sábháilte agus a chur ar a gcumas teorainneacha náisiúnta a thrasnú gan stopadh.

Seo an méid atá déanta ag an ERA ó 2006 ar aghaidh:

Tá ceannáras an ERA in Valenciennes agus tá áiseanna aici le haghaidh comhdhálacha idirnáisiúnta in Lille.

Sonraí teagmhála

an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Teileafón
+33 3 27 09 65 00
Facs
+33 3 27 33 40 65
Back to top