an tAontas Eorpach

an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

Gníomhaireacht í an ERA atá lonnaithe sa Fhrainc agus a chabhraíonn chun córais iarnróid Eorpacha a lánpháirtiú trí thraenacha a dhéanamh níos sábháilte agus a chur ar a gcumas teorainneacha náisiúnta a thrasnú gan stopadh.

Seo an méid atá déanta ag an ERA ó 2006 ar aghaidh:

Tá ceannáras an ERA in Valenciennes agus tá áiseanna aici le haghaidh comhdhálacha idirnáisiúnta in Lille.

Sonraí teagmhála: 

an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Teileafón: 
+33 3 27 09 65 00
Facs: 
+33 3 27 33 40 65
Back to top