European Union website, the official EU website

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

Ranskassa sijaitseva Euroopan rautatievirasto Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) (ERA) edistää Euroopan rautatiejärjestelmien yhtenäistämistä. Tavoitteena on parantaa junien turvallisuutta ja kehittää niitä niin, että ne voivat liikennöidä maasta toiseen pysähtymättä.

Euroopan rautatievirasto on toiminut vuodesta 2006. Sen tehtäviin kuuluu

  • osallistua yhteisten teknisten standardien Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) sekä turvallisuustoimenpiteiden ja -tavoitteiden Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) määrittämiseen taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen ja yhteistyössä rautatieliikenteen toimijoiden, kansallisten viranomaisten, EU-toimielinten ja muiden tahojen kanssa,
  • raportoida EU:n rautateiden turvallisuudesta Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) ,
  • johtaa hanketta, jonka tavoitteena on luoda eurooppalaiselle rautatieliikenteelle yhdenmukaiset merkinantostandardit Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) .

Viraston päämaja on Valenciennesissa ja kansainvälisten kokousten järjestämiseen tarkoitetut tilat Lillessä Ranskassa.

Yhteystiedot: 

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

Yhteystiedot

Osoite: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

P.: 
+33 3 27 09 65 00
F.: 
+33 3 27 33 40 65