European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

ERA Valige lingiga seotud tõlked  English (en) aitab kaasa Euroopa raudteesüsteemide integreerimisele, et rongisõit oleks ohutu ning rongid saaksid ületada riigipiire peatumata.

Alates 2006. aastast on ERA ülesanneteks:

  • töötada koostöös raudteesektoriga, liikmesriikide asutustega, ELi institutsioonidega ja muude organisatsioonidega välja majanduslikult tasuvad ühised tehnilised standardid Valige lingiga seotud tõlked  English (en) ning turvameetmed ja eesmärgid Valige lingiga seotud tõlked  English (en) .
  • koostada ELi raudteede ohutust Valige lingiga seotud tõlked  English (en) käsitlevaid aruandeid.
  • panustada kõikjal Euroopas ühtsete signaliseerimisnõuete Valige lingiga seotud tõlked  English (en) loomisesse.

ERA asub Prantsusmaal. Selle peakorter asub Valenciennes´is ja rahvusvaheliste konverentside keskus Lille´is.

Kontaktandmed: 

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Kontaktandmed

Aadress: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Faks: 
+33 3 27 33 40 65