Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) που εδρεύει στη Γαλλία συμβάλλει στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς στάση.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο ERA:

Η έδρα του ERA βρίσκεται στην πόλη Valenciennes και οι εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή διεθνών συσκέψεων και συνεδρίων στη Lille.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Τηλ
+33 3 27 09 65 00
Φαξ
+33 3 27 33 40 65
Back to top