Evropská unie

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Evropská agentura pro železnice (ERA), která má sídlo ve Francii, pomáhá integrovat evropské železniční systémy – usiluje o to, aby vlaky byly bezpečnější a aby mohly přejíždět hranice jednotlivých států bez zastávek.

Od roku 2006 ERA

Ústředí ERA se nachází ve Valenciennes. K pořádání mezinárodních konferencí využívá zázemí v Lille.

Kontaktní údaje: 

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65
Keywords: 
Back to top