European Union website, the official EU website

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Evropská agentura pro železnice (ERA Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) ), která má sídlo ve Francii, pomáhá integrovat evropské železniční systémy – usiluje o to, aby vlaky byly bezpečnější a aby mohly přejíždět hranice jednotlivých států bez zastávek.

Od roku 2006 ERA

  • pracuje na rozvoji ekonomicky životaschopných společných technických norem Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) a bezpečnostních opatření a cílů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) ve spolupráci s odvětvím železniční dopravy, vnitrostátními orgány, evropskými orgány a dalšími subjekty
  • podává zprávy o bezpečnosti železnic v EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en)
  • je v čele úsilí o vytvoření jednotných signalizačních norem Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) pro celou Evropu

Ústředí ERA se nachází ve Valenciennes. K pořádání mezinárodních konferencí využívá zázemí v Lille.

Kontaktní údaje: 

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65