European Union website, the official EU website

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Evropská agentura pro železnice (ERA), která má sídlo ve Francii, pomáhá integrovat evropské železniční systémy – usiluje o to, aby vlaky byly bezpečnější a aby mohly přejíždět hranice jednotlivých států bez zastávek.

Od roku 2006 ERA

Ústředí ERA se nachází ve Valenciennes. K pořádání mezinárodních konferencí využívá zázemí v Lille.

Kontaktní údaje: 

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65