Europeiska Unionen

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Översikt

 • Uppgift: Enisa är ett expertcentrum för it-säkerheten i Europa
 • Direktör: Udo Helmbrecht
 • Inrättad: 2004
 • Antal anställda: 65
 • Plats: Huvudkontor i Heraklion och kontor i Aten (Grekland)
 • Webbplats: ENISA

Enisa, EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, är ett expertcentrum för it-säkerheten i Europa. Enisa hjälper EU och EU-länderna att bättre förebygga, upptäcka och åtgärda problem.

Verksamhet

Enisa tar fram praktiska råd och lösningar för den offentliga och privata sektorn i EU-länderna och för EU-institutionerna och ska bland annat

Enisa publicerar också rapporter och studier om it-säkerhet om bland annat

Enisa är med och tar fram EU:s politik och lagstiftning om nät- och informationssäkerhet och bidrar på så vis också till ekonomisk tillväxt på EU:s inre marknad.

Läs mer i Enisas arbetsprogram

Organisation

Enligt EU-förordning nr 526/2013 om EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet ska det finnas en verkställande direktör, en styrelse, en direktion och en ständig intressegrupp.

Arbetssätt

Enisas verksamhet fastställs i ett årligt arbetsprogram som tas fram i samråd med Enisas styrelse och direktion.

Enisa har också ett nätverk av offentliga och privata aktörer som tillsammans arbetar för följande mål:

 • Expertis – föregripa och hjälpa EU att hantera nya risker för nät- och informationssäkerheten, mot bakgrund av hur den digitala miljön utvecklas.
 • Policy – hjälpa EU-länderna och EU:s institutioner att ta fram och genomföra de åtgärder som behövs för att uppfylla rättsliga krav på nationell informationssäkerhet.
 • Kapacitet – stärka kapaciteten för nät- och informationssäkerhet.
 • Samarbete – förbättra samarbetet mellan länderna och mellan de nationella informationssäkerhetsorganen.

Enisa samarbetar om forskning och kommunikation med Europol och Europeiska it-brottscentrumet (EC3).

Man hjälper också följande EU-byråer med it-säkerhet:

Målgrupper

Enisas viktigaste målgrupp är den offentliga sektorn, särskilt

 • EU-ländernas myndigheter
 • EU-institutionerna.

Andra som gynnas är

 • it-industrin (telekomföretag, internetleverantörer och andra it-företag)
 • näringslivet, särskilt småföretag
 • experter på nät- och informationssäkerhet, t.ex. incidenthanteringsorganisationer
 • forskare
 • allmänheten.
Kontaktuppgifter till

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet(Enisa)

Kontaktuppgifter till

Adress

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tfn
+30 28 14 40 9710
Back to top