Európska únia

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

Prehľad

 • Úloha: Agentúra ENISA je centrom pre kybernetickú bezpečnosť v Európe
 • Riaditeľ: Udo Helmbrecht
 • Rok založenia: 2004
 • Počet zamestnancov: : 65
 • Sídlo: Sídlo v Heraklione (Grécko), kancelária v Aténach (Grécko)
 • Webové sídlo: ENISA

ENISA – Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť sietí a informácií je centrom pre kybernetickú bezpečnosť v Európe. ENISA pomáha EÚ a jej členským štátom, aby boli lepšie vybavené a pripravené na predchádzanie, odhaľovanie a riešenie problémov informačnej bezpečnosti.

Úlohy

ENISA poskytuje praktické odporúčania a riešenia pre verejný a súkromný sektor v krajinách EÚ a pre inštitúcie EÚ. Ide o:

Agentúra ENISA takisto uverejňuje správy a štúdie o otázkach kybernetickej bezpečnosti. Vypracovala štúdie o:

Agentúra ENISA pomáha formulovať politiky a právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti sietí a informácií. Takýmto spôsobom prispieva k hospodárskemu rastu na vnútornom trhu v Európe.

Viac informácií o práci agentúry ENISA nájdete v jej ročnom pracovnom programe.

Štruktúra

Podľa nariadenia č. 526/2013 o Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004 sú orgánmi agentúry výkonný riaditeľ, správna rada, výkonná rada a stála skupina zainteresovaných strán.

Fungovanie

Každodenná práca agentúry je stanovená v ročnom pracovnom programe, ktorý sa každý rok vypracuje po rozsiahlych konzultáciách so správnou a výkonnou radou agentúry ENISA.

ENISA zriadila rozsiahlu sieť zainteresovaných strán z verejného aj súkromného sektora a snaží sa o posilnenie:

 • odborných znalostí: predvídať problémy a podporovať EÚ pri reakcii na vznikajúce výzvy v oblasti bezpečnosti sietí a informácií, berúc do úvahy vývoj digitálneho prostredia,
 • politiky: podporiť členské štáty a inštitúcie EÚ pri vytváraní a vykonávaní politík potrebných na splnenie právnych a regulačných požiadaviek v oblasti národnej informačnej bezpečnosti,
 • kapacity: podporovať EÚ pri zlepšovaní najmodernejších kapacít v oblasti bezpečnosti sietí a informácií,
 • spolupráce: zlepšovať spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi národnými organizáciami pre informačnú bezpečnosť.

ENISA úzko spolupracuje v oblasti spoločného výskumu a komunikačných činností s Europolom a Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite (EC3).

Agentúra sa takisto podieľala na riešení otázok kybernetickej bezpečnosti pre tieto agentúry EÚ:

Kto má z činnosti osoh

Hlavnou cieľovou skupinou agentúry ENISA sú organizácie verejného sektora, konkrétne:

 • verejná správa krajín EÚ,
 • inštitúcie EÚ.

Agentúra takisto poskytuje služby:

 • odvetviu IKT (telekomunikácie, poskytovatelia internetových služieb a IT spoločnosti),
 • podnikateľskej komunite, najmä malým a stredným podnikom,
 • špecialistom na bezpečnosť sietí a informácií, ako sú napríklad tímy reakcie na núdzové počítačové situácie,
 • akademickej obci,
 • verejnosti.
Kontaktné údaje

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

Kontaktné údaje

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Back to top