Uniunea Europeană

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Prezentare generală

 • Rol: ENISA este un centru de expertiză pentru securitatea cibernetică în Europa
 • Director: Udo Helmbrecht
 • Înființare: 2004
 • Angajați : 65
 • Sediu: Heraklion (Grecia), birou în Atena (Grecia)
 • Site: ENISA

ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor) este un centru de expertiză pentru securitatea cibernetică în Europa. Ea ajută UE și statele membre să fie mai bine echipate și pregătite pentru a preveni, detecta și elimina problemele legate de securitatea informațiilor.

Ce face

Oferă sfaturi și soluții practice pentru instituțiile UE și pentru sectorul public și privat din țările membre. Este vorba, printre altele, despre:

ENISA publică, de asemenea, rapoarte și studii pe probleme de securitate informatică. Agenția a realizat mai multe studii privind:

ENISA contribuie la elaborarea politicii și legislației UE privind securitatea rețelelor și a informațiilor, având astfel o influență pozitivă asupra creșterii economice pe piața internă a Europei.

Pentru informații suplimentare despre activitatea agenției, consultați programul anual de lucru.

Structură

Potrivit regulamentelor UE nr. 460/2004 și nr. 526/2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, din componența agenției fac parte un director executiv, un consiliu de administrație, un comitet executiv și un grup permanent al părților interesate.

Cum funcționează

Activitatea de zi cu zi a ENISA se desfășoară în baza programului anual de lucru, care este întocmit după ample consultări cu consiliul de administrație și cu comitetul executiv.

ENISA a creat, de asemenea, o puternică rețea a părților interesate din sectorul public și privat. Aceasta se axează pe următoarele elemente:

 • Expertiză: anticiparea principalelor provocări emergente legate de securitatea rețelelor și a informațiilor, ținând seama de evoluțiile din mediul digital și sprijinirea Europei în abordarea acestora
 • Politică: sprijinirea statelor membre și a instituțiilor UE în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare referitoare la securitatea informațiilor la nivel național
 • Capacitate: sprijinirea Europei în consolidarea de capacități de ultimă generație în ceea ce privește securitatea rețelelor și a informațiilor
 • Comunitate: consolidarea cooperării atât între statele membre, cât și între organismele responsabile cu asigurarea securității informațiilor la nivel național

ENISA colaborează pe proiecte comune de cercetare și comunicare cu Europol și Centrul european de combatere a criminalității informatice (EC3).

Ea a oferit sprijin și altor agenții ale UE pe probleme legate de securitatea cibernetică:

Beneficiari

Principalul grup-țintă al ENISA sunt organizațiile din sectorul public:

 • guvernele țărilor UE
 • instituțiile UE.

De asemenea, ENISA sprijină:

 • industria TIC (telecomunicații, furnizori de servicii de internet și companii IT)
 • comunitatea de afaceri, în special întreprinderile mici
 • specialiștii din domeniul securității rețelelor și informațiilor, cum ar fi echipele de intervenție în caz de urgență informatică
 • mediul universitar
 • publicul larg.
Date de contact

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor(ENISA)

Date de contact

Adresă

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Back to top