European Union website, the official EU website

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Īss apraksts: 
 • Uzdevums: ENISA ir specializēts ekspertu centrs kiberdrošības jomā Eiropā
 • Direktors: Udo Helmbrehts (Udo Helmbrecht)
 • Dibināšanas gads: 2004
 • Darbinieku skaits : 65
 • Atrašanās vieta: galvenā mītne Iraklijā (Grieķija), birojs Atēnās (Grieķija)
 • Tīmekļa vietne: ENISA Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), ir specializēts ekspertu centrs kiberdrošības jomā Eiropā. Tā palīdz ES un ES valstīm būt labāk aprīkotām un sagatavotām, lai nepieļautu, atklātu informācijas drošības problēmas un tās novērstu.

Ko šī iestāde dara?

ENISA sniedz praktiskus padomus un risinājumus ES valstu publiskajam un privātajam sektoram un ES iestādēm. Šis darbs nozīmē:

 • organizēt kiberdrošības mācības Eiropā Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
 • izstrādāt konkrētām valstīm paredzētas stratēģijas kiberdrošības jomā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) kiberdrošības mācības Eiropā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ;
 • stimulēt sadarbību starp datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām un vairot kapacitāti Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

ENISA arī publicē ziņojumus un pētījumus par jautājumiem, kas saistīti kiberdrošību. Tā ir publicējusi pētījumus par:

ENISA palīdz izstrādāt ES politiku un tiesību normas par tīklu un informācijas drošību. Tā veicina arī Eiropas iekšējā tirgus ekonomisko izaugsmi.

Plašāka informācija par ENISA darbu pieejama gada darba programmā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Struktūra

Saskaņā ar Regulām Nr. 460/2004 Izvēlieties saites tulkojumu English (en) un Nr. 526/2013 Izvēlieties saites tulkojumu English (en) par ES Tīklu un informācijas drošības aģentūru tai ir izpilddirektors Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , administratīvā valde Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , izpildvalde un pastāvīgā interešu pārstāvju grupa Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Kā šī iestāde strādā?

ENISA ikdienas darbs ir noteikts Aģentūras gada darba programmā, ko sastāda ik gadu pēc plašas apspriešanās ar ENISA administratīvo valdi un izpildvaldi.

ENISA ir arī izveidojusi spēcīgu tīklu, kurā ir iesaistītas ieinteresētās personas privātajā un publiskajā sektorā. Šī tīkla pamatā ir:

 • zinātība: ņemot vērā digitālās vides attīstību, paredzēt jaunas problēmas, kas saistītas tīklu un informācijas drošību, un palīdzēt Eiropai tās pārvarēt;
 • politika: palīdzēt dalībvalstīm un ES iestādēm izstrādāt un ieviest politiku, kas ir vajadzīga, lai tiktu ievērotas juridiskās un tiesiskās prasības attiecībā uz informācijas drošību valstu līmenī;
 • iespējas: palīdzēt Eiropai iegūt vislabākās iespējas, kādas vien ir pieejamas tīklu un informācijas drošības jomā;
 • sadarbība: uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un struktūrām, kas atbild par informācijas drošību valsts līmenī.

ENISA, veicot pētniecisko darbu un sagatavojot kopīgus paziņojumus, cieši sadarbojas ar Eiropolu un Eiropas Kibernoziedzības centru (EC3).

Aģentūra arī kiberdrošības jautājumā palīdz šādām ES aģentūrām:

Kas ir ieguvēji?

ENISA galvenā mērķgrupa ir publiskā sektora struktūras, jo īpaši:

 • ES valstu valdības,
 • ES iestādes.

Tā palīdz arī:

 • IKT nozarei (telekomunikācijas, interneta pakalpojumu sniedzēji un IT uzņēmumi),
 • uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
 • tīklu un informācijas drošības speciālistiem, piemēram, datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām,
 • augstskolām,
 • iedzīvotājiem.

 

Kontaktinformācija: 

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra(ENISA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Ta-lr: 
+30 28 14 40 9710