Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: ENISA ir specializēts ekspertu centrs kiberdrošības jomā Eiropā
 • Direktors: Udo Helmbrehts (Udo Helmbrecht)
 • Dibināšanas gads: 2004
 • Darbinieku skaits : 65
 • Atrašanās vieta: galvenā mītne Iraklijā (Grieķija), birojs Atēnās (Grieķija)
 • Tīmekļa vietne: ENISA

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), ir specializēts ekspertu centrs kiberdrošības jomā Eiropā. Tā palīdz ES un ES valstīm būt labāk aprīkotām un sagatavotām, lai nepieļautu, atklātu informācijas drošības problēmas un tās novērstu.

Ko šī iestāde dara?

ENISA sniedz praktiskus padomus un risinājumus ES valstu publiskajam un privātajam sektoram un ES iestādēm. Šis darbs nozīmē:

ENISA arī publicē ziņojumus un pētījumus par jautājumiem, kas saistīti kiberdrošību. Tā ir publicējusi pētījumus par:

ENISA palīdz izstrādāt ES politiku un tiesību normas par tīklu un informācijas drošību. Tā veicina arī Eiropas iekšējā tirgus ekonomisko izaugsmi.

Plašāka informācija par ENISA darbu pieejama gada darba programmā.

Struktūra

Saskaņā ar Regulām Nr. 460/2004 un Nr. 526/2013 par ES Tīklu un informācijas drošības aģentūru tai ir izpilddirektors, administratīvā valde, izpildvalde un pastāvīgā interešu pārstāvju grupa.

Kā šī iestāde strādā?

ENISA ikdienas darbs ir noteikts Aģentūras gada darba programmā, ko sastāda ik gadu pēc plašas apspriešanās ar ENISA administratīvo valdi un izpildvaldi.

ENISA ir arī izveidojusi spēcīgu tīklu, kurā ir iesaistītas ieinteresētās personas privātajā un publiskajā sektorā. Šī tīkla pamatā ir:

 • zinātība: ņemot vērā digitālās vides attīstību, paredzēt jaunas problēmas, kas saistītas tīklu un informācijas drošību, un palīdzēt Eiropai tās pārvarēt;
 • politika: palīdzēt dalībvalstīm un ES iestādēm izstrādāt un ieviest politiku, kas ir vajadzīga, lai tiktu ievērotas juridiskās un tiesiskās prasības attiecībā uz informācijas drošību valstu līmenī;
 • iespējas: palīdzēt Eiropai iegūt vislabākās iespējas, kādas vien ir pieejamas tīklu un informācijas drošības jomā;
 • sadarbība: uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un struktūrām, kas atbild par informācijas drošību valsts līmenī.

ENISA, veicot pētniecisko darbu un sagatavojot kopīgus paziņojumus, cieši sadarbojas ar Eiropolu un Eiropas Kibernoziedzības centru (EC3).

Aģentūra arī kiberdrošības jautājumā palīdz šādām ES aģentūrām:

Kas ir ieguvēji?

ENISA galvenā mērķgrupa ir publiskā sektora struktūras, jo īpaši:

 • ES valstu valdības,
 • ES iestādes.

Tā palīdz arī:

 • IKT nozarei (telekomunikācijas, interneta pakalpojumu sniedzēji un IT uzņēmumi),
 • uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
 • tīklu un informācijas drošības speciālistiem, piemēram, datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām,
 • augstskolām,
 • iedzīvotājiem.
Kontaktinformācija: 

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra(ENISA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Ta-lr: 
+30 28 14 40 9710
Back to top