Europos Sąjunga

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: ENISA yra Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras
 • Direktorius: Udo Helmbrecht
 • Įsteigta 2004 m.
 • Darbuotojų skaičius: 65
 • Vieta: būstinė Heraklione (Graikija), biuras Atėnuose (Graikija)
 • Interneto svetainė: ENISA

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) yra Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras. ENISA padeda ES ir ES šalims geriau pasirengti užkirsti kelią informacijos saugumo problemoms, jas nustatyti ir į jas reaguoti.

Veikla

ENISA teikia praktinius patarimus ir sprendimus ES šalių viešajam ir privačiajam sektoriams ir ES institucijoms. Be kita ko, agentūra:

ENISA taip pat skelbia ataskaitas ir tyrimus kibernetinio saugumo klausimais. Ji parengė tokių sričių tyrimus:

ENISA padeda rengti ES tinklų ir informacijos saugumo politiką ir teisės aktus. Tokiu būdu prisidedama ir prie Europos vidaus rinkos ekonomikos augimo.

Daugiau informacijos apie ENISA darbą pateikiama jos metinėje darbo programoje.

Struktūra

Kaip nustatyta ES reglamentuose Nr. 460/2004 ir Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros, agentūrą sudarantys organai yra vykdomasis direktorius, valdančioji taryba, vykdomoji valdyba ir nuolatinė suinteresuotųjų subjektų grupė.

Veiklos būdai

Agentūros ENISA kasdienė veikla apibrėžta jos metinėje darbo programoje, kuri kasmet parengiama po plačių konsultacijų su ENISA valdančiąja taryba ir vykdomąja valdyba.

Be to, ENISA yra sukūrusi tvirtą viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotųjų subjektų tinklą. Juo siekiama tokių tikslų:

 • ekspertinės žinios – numatyti ir padėti Europai spręsti naujus tinklų ir informacijos saugumo uždavinius atsižvelgiant į skaitmeninės aplinkos raidą;
 • politika – padėti valstybėms narėms ir ES institucijoms rengti ir įgyvendinti politiką, kuri būtina, kad būtų laikomasi nacionalinio informacijos saugumo teisinių ir reguliavimo reikalavimų;
 • pajėgumai – padėti Europai plėtoti pažangiausias tinklų ir informacijos saugumo priemones;
 • bendradarbiavimas – stiprinti valstybių narių tarpusavio ir nacionalinių informacijos saugumo bendruomenių bendradarbiavimą.

ENISA glaudžiai bendradarbiauja ir vykdo bendrus mokslinių tyrimų ir komunikacijos projektus su Europolu ir Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru (EC3).

Kibernetinio saugumo klausimais agentūra taip pat padėjo:

Nauda

Pagrindinės tikslinės ENISA grupės yra viešojo sektoriaus organizacijos, būtent:

 • ES šalių vyriausybės,
 • ES institucijos.

Agentūra taip pat padeda:

 • IRT sektoriui (telekomunikacijų ir informacinių technologijų bendrovėms bei interneto paslaugų teikėjams),
 • verslo bendruomenei, ypač mažosioms įmonėms,
 • tinklų ir informacijos saugumo specialistams, pavyzdžiui, kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyboms,
 • akademinei bendruomenei,
 • visuomenei.
Kontaktiniai duomenys: 

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra(ENISA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel: 
+30 28 14 40 9710
Back to top