Europska unija

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Pregled

 • Uloga: ENISA je stručni centar za kibernetičku sigurnost u Europi.
 • Direktor: Udo Helmbrecht
 • Godina osnivanja: 2004.
 • Broj zaposlenih: : 65
 • Lokacija: sjedište u Heraklionu (Grčka), ured u Ateni (Grčka)
 • Internetska stranica: ENISA

ENISA, Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, stručni je centar za kibernetičku sigurnost u Europi. ENISA pomaže EU-u i njegovim državama članicama da se bolje opreme i pripreme za sprečavanje, otkrivanje i odgovor na probleme informacijske sigurnosti.

Djelokrug

ENISA pruža praktične savjete i rješenja za javni i privatni sektor u državama članicama EU-a te za institucije EU-a. To uključuje:

ENISA također objavljuje izvješća i studije o pitanjima kibernetičke sigurnosti. Provela je studije o:

ENISA pomaže u sastavljanju nacrta politika i prava EU-a u području mrežne i informacijske sigurnosti. Tako se pridonosi i gospodarskom rastu na europskom unutarnjem tržištu.

Više informacija o radu ENISA-e dostupno je u njezinom godišnjem programu rada.

Struktura

Kako je navedeno u uredbama EU-a br. 460/2004 i br. 526/2013 u pogledu Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, tijela agencije jesu izvršni direktor, upravni odbor, izvršni odbor i stalna skupina dionika.

Način rada

Svakodnevni rad ENISA-e utvrđen je u godišnjem programu rada Agencije koji se sastavlja svake godine nakon opsežnog savjetovanja s ENISA-inim upravnim i izvršnim odborom.

ENISA je razvila i snažnu mrežu dionika u javnom i u privatnom sektoru te želi poboljšati:

 • stručnost: predviđanje i pružanje potpore Europi pri suočavanju s novim izazovima mrežnoj i informacijskoj sigurnosti, uzimajući u obzir razvoj digitalnog okruženja
 • politiku: pomaganje državama članicama i institucijama EU-a u razvoju i provedbi politika potrebnih za ispunjavanje pravnih i regulatornih zahtjeva u pogledu sigurnosti informacija na nacionalnoj razini
 • kapacitete: potpora Europi u poboljšanju najnovijih kapaciteta za sigurnost mreža i informacija
 • zajednicu: poboljšanje suradnje među državama članicama i među zajednicama koje se bave sigurnošću informacija na nacionalnoj razini

ENISA blisko surađuje s Europolom i Europskim centrom za kibernetički kriminal (EC3) u zajedničkim istraživanjima i razmjeni informacija.

Pomogla je i sljedećim agencijama EU-a u problemima kibernetičke sigurnosti:

Korisnici

Glavna ciljna skupina ENISA-e jesu organizacije iz javnog sektora, konkretno:

 • vlade država članica EU-a i
 • institucije EU-a.

Agencija pomaže i:

 • industriji IKT-a (telekomunikacije, pružatelji internetskih usluga i IT poduzeća),
 • poslovnoj zajednici, osobito malim poduzećima,
 • stručnjacima za mrežnu i informacijsku sigurnost kao što su timovi za hitne računalne intervencije,
 • akademskoj zajednici i
 • javnosti.
Kontaktni podaci

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost(ENISA)

Kontaktni podaci

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Back to top