an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA)

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA)

Forbhreathnú

 • Ról: Is éard atá in ENISA ionad saineolais maidir leis an gcibearshlándáil san Eoraip
 • Stiúrthóir: Udo Helmbrecht
 • Bliain a bunaithe: 2004
 • Líon foirne: : 65
 • Suíomh: Ceanncheathrú in Heraklion (An Ghréig), oifig san Aithin (An Ghréig)
 • Suíomh gréasáin: ENISA

Ionad saineolais maidir leis an gcibearshlándáil san Eoraip atá in ENISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise. Cuidíonn ENISA leis an Aontas Eorpach agus le Ballstáit an Aontais fadhbanna Slándála Gréasáin agus Faisnéise a chosc agus a bhrath agus chun freagairt dóibh.

A ndéanann sé

Cuireann ENISA comhairle phraiticiúil agus réitigh ar fáil don phobal agus don earnáil phríobháideach i dtíortha an Aontais agus d'institiúidí an Aontais. Áirítear air sin:

Chomh maith leis sin foilsíonn ENISA tuarascálacha agus staidéir faoi shaincheisteanna a bhaineann le cibearshlándáil. Tá staidéir curtha ar fáil aige maidir le:

Cuidíonn ENISA le beartas agus dlí an Aontais maidir le slándáil gréasáin agus faisnéise a dhréachtadh. Cuireann an méid sin leis an bhfás eacnamaíoch i margadh inmheánach na hEorpa freisin.

Tá tuilleadh faisnéise faoi obair ENISA sa chlár oibre bliantúil.

Struchtúr

Mar atá leagtha síos i Rialacháin an Aontais Uimh. 460/2004 agus Uimh. 526/2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise, is éard atá i gcuideachtaí na Gníomhaireachta ná Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Bord Bainistíochta, Bord Feidhmiúcháin agus Buanghrúpa Geallsealbhóirí.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Tá gnáth-obair ENISA leagtha amach i gclár oibre bliantúil na Gníomhaireachta. Cuirtear an clár oibre sin le chéile in aghaidh na bliana tar éis comhairliúcháin chuimsitheacha leis an mBord Bainistíochta agus leis an mBord Feidhmiúcháin.

Tá líonra maith geallsealbhóirí ag ENISA san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon, agus is é is aidhm leis sin:

 • Saineolas: na dúshláin a bheidh ann amach anseo i réimse na slándála gréasáin agus faisnéise a thuar agus tacú leis an Eoraip ina leith, agus forbairt na timpeallachta digití á cur san áireamh
 • Beartas: cuidiú leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh beartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme a bhfuil gá leo chun ceanglais na slándála faisnéise náisiúnta a chomhlíonadh
 • Cumas: cuidiú leis an Eoraip barrfheabhas a chur ar chumas úrscothach maidir le slándáil gréasáin agus faisnéise
 • Comhphobal: an comhar a fheabhsú idir na Ballstáit agus idir lucht slándála faisnéise náisiúnta

Oibríonn ENISA i ndlúthchomhar le Europol agus le hIonad Cibearchoireachta na hEorpa(EC3).

Chuidigh an Ghníomhaireacht chomh maith leis na gníomhaireachtaí seo a leanas de chuid an Aontais maidir le saincheisteanna cibearshlándála:

Iad sin a bhaineann leas as

Is eagraíochtaí san earnáil phoiblí príomh-spriocghrúpa ENISA, go háirithe:

 • rialtais náisiúnta thíortha an Aontais
 • Institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Freastalaíonn an Ghníomhaireacht orthu seo a leanas:

 • tionscal TFC (cuideachtaí teileachumarsáide, soláthraithe seirbhísí idirlín agus cuideachtaí TF)
 • lucht gnó, gnólachtaí beaga go háirithe
 • speisialtóirí slándála gréasáin agus faisnéise
 • lucht acadúil
 • an pobal.
Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise(ENISA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Teileafón
+30 28 14 40 9710
Back to top