Euroopan Unioni

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Perustiedot

 • Tehtävä: ENISA on Euroopan unionin verkko- ja tietoturvan asiantuntijakeskus
 • Johtaja: Udo Helmbrecht
 • Perustettu: 2004
 • Henkilöstömäärä : 65
 • Toimipaikka: Päätoimipaikka Iraklionissa (Kreikka), toimisto Ateenassa
 • Verkkosivusto: ENISA

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on verkkoturvallisuuden asiantuntijakeskus EU:ssa. ENISA auttaa EU:ta ja sen jäsenmaita parantamaan valmiuksiaan ehkäistä, havaita ja torjua tietoturvaongelmia.

Tehtävät

ENISA tarjoaa EU-toimielimille ja EU-maiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille käytännön neuvoja ja ratkaisuja. Se muun muassa

ENISA julkaisee myös kyberturvallisuutta käsitteleviä raportteja ja tutkimuksia. Se on julkaissut tutkimuksia mm. seuraavista aiheista:

ENISA auttaa verkko- ja tietoturvaa koskevan EU-politiikan ja -lainsäädännön laadinnassa. Alan toimet edistävät osaltaan talouskasvua EU:n sisämarkkinoilla.

Lisätietoa ENISAn toiminnasta on vuotuisessa työohjelmassa.

Rakenne

ENISAn organisaatiosta säädetään Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston perustamista koskevissa asetuksissa (EY) N:o 460/2004 ja (EU) N:o 526/2013. Organisaatioon kuuluvat pääjohtaja, johtokunta ja hallitus sekä neuvoa-antavana elimenä toimiva pysyvä sidosryhmä.

Toiminta

ENISAn työskentelyä ohjaa vuotuinen työohjelma, jonka laatimisen yhteydessä kuullaan viraston johtokuntaa ja hallitusta.

ENISA on myös luonut vahvan julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmien verkoston. Viraston toiminnassa keskeistä on:

 • Asiantuntemus: ENISA pyrkii ennakoimaan verkko- ja tietoturvaan liittyviä haasteita ja digitaalisen ympäristön kehitystä sekä tukemaan EU-maiden ja -toimielinten toimia haasteisiin vastaamiseksi.
 • Politiikan suunnittelu: Virasto avustaa jäsenmaita ja EU-toimielimiä kehittämään ja panemaan täytäntöön politiikkoja, joita kansalliset tietoturvallisuusvaatimukset edellyttävät.
 • Valmiuksien kehittäminen: ENISA tukee huipputeknologisten verkko- ja tietoturvavalmiuksien kehittämistä EU:ssa.
 • Yhteistyö: Virasto pyrkii edistämään sekä EU-maiden välistä että kansallisten tietoturvallisuusyhteisöjen välistä yhteistyötä.

ENISA tekee tiivistä yhteistyötä ja toteuttaa yhteisiä tutkimus- ja tiedotushankkeita Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen (EC3) kanssa.

Virasto on myös auttanut seuraavia EU:n virastoja kyberturvallisuusasioissa:

Hyötyjät

ENISAn tärkeimpiä kohderyhmiä ovat seuraavat julkisen sektorin toimijat:

 • EU-maiden viranomaiset
 • EU-toimielimet.

Verkko- ja tietoturvavirasto palvelee myös seuraavia:

 • tieto- ja viestintätekniikka-alan toimijat (teleoperaattorit, internetpalveluntarjoajat ja IT-yritykset)
 • yritykset (erityisesti pienyritykset)
 • verkko- ja tietoturva-alan asiantuntijat, esim. tietotekniikan kriisiryhmät
 • korkeakoulut ja tiedeyhteisö
 • kansalaiset.
Yhteystiedot

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto(ENISA)

Yhteystiedot

Osoite

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

P.
+30 28 14 40 9710
Back to top