European Union website, the official EU website

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Perustiedot: 
 • Tehtävä: ENISA on Euroopan unionin verkko- ja tietoturvan asiantuntijakeskus
 • Johtaja: Udo Helmbrecht
 • Perustettu: 2004
 • Henkilöstömäärä : 65
 • Toimipaikka: Päätoimipaikka Iraklionissa (Kreikka), toimisto Ateenassa
 • Verkkosivusto: ENISA Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on verkkoturvallisuuden asiantuntijakeskus EU:ssa. ENISA auttaa EU:ta ja sen jäsenmaita parantamaan valmiuksiaan ehkäistä, havaita ja torjua tietoturvaongelmia.

Tehtävät

ENISA tarjoaa EU-toimielimille ja EU-maiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille käytännön neuvoja ja ratkaisuja. Se muun muassa

 • järjestää Euroopan laajuisia kyberkriisiharjoituksia Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
 • auttaa kehittämään kansallisia kyberturvallisuusstrategioita Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
 • edistää tietotekniikan kriisiryhmien yhteistyötä ja valmiuksien kehittämistä Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

ENISA julkaisee myös kyberturvallisuutta käsitteleviä raportteja ja tutkimuksia. Se on julkaissut tutkimuksia mm. seuraavista aiheista:

ENISA auttaa verkko- ja tietoturvaa koskevan EU-politiikan ja -lainsäädännön laadinnassa. Alan toimet edistävät osaltaan talouskasvua EU:n sisämarkkinoilla.

Lisätietoa ENISAn toiminnasta on vuotuisessa työohjelmassa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

Rakenne

ENISAn organisaatiosta säädetään Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston perustamista koskevissa asetuksissa (EY) N:o 460/2004 Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) ja (EU) N:o 526/2013 Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) . Organisaatioon kuuluvat pääjohtaja Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) , johtokunta Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) ja hallitus sekä neuvoa-antavana elimenä toimiva pysyvä sidosryhmä Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

Toiminta

ENISAn työskentelyä ohjaa vuotuinen työohjelma, jonka laatimisen yhteydessä kuullaan viraston johtokuntaa ja hallitusta.

ENISA on myös luonut vahvan julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmien verkoston. Viraston toiminnassa keskeistä on:

 • Asiantuntemus: ENISA pyrkii ennakoimaan verkko- ja tietoturvaan liittyviä haasteita ja digitaalisen ympäristön kehitystä sekä tukemaan EU-maiden ja -toimielinten toimia haasteisiin vastaamiseksi.
 • Politiikan suunnittelu: Virasto avustaa jäsenmaita ja EU-toimielimiä kehittämään ja panemaan täytäntöön politiikkoja, joita kansalliset tietoturvallisuusvaatimukset edellyttävät.
 • Valmiuksien kehittäminen: ENISA tukee huipputeknologisten verkko- ja tietoturvavalmiuksien kehittämistä EU:ssa.
 • Yhteistyö: Virasto pyrkii edistämään sekä EU-maiden välistä että kansallisten tietoturvallisuusyhteisöjen välistä yhteistyötä.

ENISA tekee tiivistä yhteistyötä ja toteuttaa yhteisiä tutkimus- ja tiedotushankkeita Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen (EC3) kanssa.

Virasto on myös auttanut seuraavia EU:n virastoja kyberturvallisuusasioissa:

Hyötyjät

ENISAn tärkeimpiä kohderyhmiä ovat seuraavat julkisen sektorin toimijat:

 • EU-maiden viranomaiset
 • EU-toimielimet.

Verkko- ja tietoturvavirasto palvelee myös seuraavia:

 • tieto- ja viestintätekniikka-alan toimijat (teleoperaattorit, internetpalveluntarjoajat ja IT-yritykset)
 • yritykset (erityisesti pienyritykset)
 • verkko- ja tietoturva-alan asiantuntijat, esim. tietotekniikan kriisiryhmät
 • korkeakoulut ja tiedeyhteisö
 • kansalaiset.

 

Yhteystiedot: 

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto(ENISA)

Yhteystiedot

Osoite: 

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

P.: 
+30 28 14 40 9710