Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Oversigt

 • Rolle: ENISA er et ekspertisecenter for internetsikkerhed i Europa
 • Direktør: Udo Helmbrecht
 • Oprettet i: 2004
 • Antal ansatte: : 65
 • Placering: Hovedkvarter i Heraklion (Grækenland), kontor i Athen
 • Website: ENISA

ENISA, Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, er et ekspertisecenter for internetsikkerhed i Europa. ENISA hjælpe EU og EU-landene til at være bedre rustet til og forberedt på at forhindre, opdage og imødegå problemer med informationssikkerhed.

Hvad laver det?

ENISA tilbyder den offentlige og den private sektor i EU-landene og EU's institutioner praktiske råd og løsninger. Det omfatter:

ENISA offentliggør også rapporter og undersøgelser om internetsikkerhed. Agenturet har udarbejdet undersøgelser om:

ENISA er med til at udforme EU's politik for og lovgivning om net- og informationssikkerhed. Agenturet bidrager også til økonomisk vækst på EU's indre marked.

Mere om ENISA's aktiviteter i det årlige arbejdsprogram.

Struktur

Som fastlagt i EU-forordningerne nr. 460/2004 og nr. 526/2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed består agenturets organer af en administrerende direktør, en bestyrelse, et forretningsudvalg og en stående gruppe af interessenter.

Hvordan arbejder det?

ENISA's daglige arbejde er fastsat i agenturets årlige arbejdsprogram, som udarbejdes hvert år efter omfattende høringer af ENISA's bestyrelse og direktion.

ENISA har også udviklet et stærkt netværk af interesserede parter i både den offentlige og den private sektor og arbejder på at opnå:

 • Ekspertise: Hjælpe Europa med at forudse og imødegå net- og informationssikkerhedsproblemer under hensyntagen til det digitale miljøs udvikling.
 • Politik: Hjælpe medlemslandene og EU-institutionerne med at udvikle og gennemføre de nødvendige politikker for at opfylde retlige og lovmæssige krav for national informationssikkerhed.
 • Kapacitet: Hjælpe Europa med at fremme avancerede netværk og informationssikkerhedskapaciteter.
 • Fællesskab: Øge samarbejdet både mellem medlemslandene og mellem nationale informationssikkerhedsorganer.

ENISA arbejder tæt sammen med Europol og Det Europæiske Center til Bekæmpelse af It-Kriminalitet (EC3) om fælles forskning og kommunikation.

Agenturet har også hjulpet følgende EU-agenturer med internetsikkerhed:

Hvem har gavn af det?

ENISA's vigtigste målgruppe er offentlige organisationer, navnlig:

 • regeringerne i EU-landene
 • EU-institutionerne.

Agenturet arbejder også for:

 • Ikt-sektoren (teleselskaber, internetudbydere og it-virksomheder)
 • erhvervslivet, især små virksomheder
 • specialister i netværks- og informationssikkerhed, såsom it-beredskabsenheder
 • den akademiske verden
 • offentligheden.
Kontakt

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed(ENISA)

Kontakt

Adresse

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tlf.
+30 28 14 40 9710
Back to top