Evropská unie

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Přehled

 • Úloha: centrum, kde se soustřeďují odborné poznatky v zájmu kybernetické bezpečnosti v Evropě
 • Ředitel: Udo Helmbrecht
 • Rok zřízení: 2004
 • Počet zaměstnanců: : 65
 • Sídlo: ředitelství v Iraklionu (Řecko), kancelář v Aténách (Řecko)
 • Internetové stránky: ENISA

ENISA – Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací je centrem pro odborné poznatky z oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. ENISA pomáhá EU a jejím členským státům, aby byly lépe vybaveny a připraveny pro účely prevence, odhalování a řešení problémů v oblasti bezpečnosti informací.

Náplň činnosti

ENISA poskytuje praktické poradenství a řešení pro veřejný a soukromý sektor v zemích EU i pro orgány EU. To zahrnuje např.:

ENISA rovněž zveřejňuje zprávy a studie o otázkách kybernetické bezpečnosti. Vypracovala již následující studie:

ENISA se podílí na návrzích politiky a právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti sítí a informací. Tímto způsobem rovněž přispívá k hospodářskému růstu na evropském vnitřním trhu.

Další informace o práci agentury ENISA v ročním pracovním programu.

Struktura

Jak je stanoveno v nařízení EU č. 460/2004 a č. 526/2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, její strukturu tvoří výkonný ředitel, správní rada, výkonná rada a stálá skupina zúčastněných stran.

Způsob fungování

Běžná činnost agentury ENISA je stanovena v jejím ročním pracovním programu, který je každý rok sestavován na základě rozsáhlých konzultací se správní a výkonnou radou agentury.

Agentura ENISA také vytvořila výkonnou síť zainteresovaných stran ve veřejném i soukromém sektoru, která se zaměřuje na:

 • odborné znalosti: předvídat vznik problémů týkajících se bezpečnosti sítí a informací tím, že se zohlednění vývoj digitálního prostředí, a dále podporovat členské státy při odstraňování těchto problémů
 • politická opatření: pomáhat členským státům a orgánům EU při přípravě a provádění politik potřebných k plnění právních a regulačních požadavků na vnitrostátní bezpečnost informací
 • kapacity: podporovat členské státy při navyšování kapacit v oblasti bezpečnosti sítí a informací
 • spolupráci: posílit spolupráci mezi členskými státy a mezi orgány pověřenými bezpečností sítí na vnitrostátní úrovni.

Výzkumné úkoly a komunikace agentury ENISA probíhají v úzké spolupráci s Europolem a Evropským centrem pro boj proti kyberkriminalitě (EC3).

Agentura již také byla v otázkách kybernetické bezpečnosti nápomocna těmto agenturám EU:

Pro koho znamená přínos

Hlavní cílovou skupinou, na niž se agentura ENISA zaměřuje, jsou organizace veřejného sektoru, konkrétně:

 • vlády zemí EU
 • orgány a instituce EU

Agentura rovněž slouží:

 • odvětví informačních a komunikačních technologií, poskytovatelům internetových služeb a IT společnostem
 • podnikatelům, zejména malým podnikům
 • odborníkům na oblast bezpečnosti sítí a informací, jako jsou skupiny pro reakci na počítačové hrozby
 • akademické obci
 • široké veřejnosti
Kontaktní údaje

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací(ENISA)

Kontaktní údaje

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Back to top