Evropska unija

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

Pregled

 • Naloge: agencija ponuja tehnično strokovno znanje in operativno pomoč na področju pomorske varnosti in zaščite ter onesnaževanja
 • Direktor: Markku Mylly
 • Ustanovitev: 2002
 • Število zaposlenih: 250
 • Sedež: Lizbona (Portugalska)
 • Spletišče: EMSA

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) zagotavlja tehnično strokovno znanje in operativno pomoč za izboljšanje pomorske varnosti ter pripravljenosti in odzivanja na onesnaževanje.

Njene naloge so večinoma preventivne, denimo spremljanje izvajanja nekaterih predpisov in ocena splošne učinkovitosti, nekatere pa so odzivne, denimo zagotavljanje ladij za odstranjevanje naftnih madežev pri razlitju nafte in odkrivanje onesnaženosti morja s satelitskim nadzorom. 

Naloge

Agencija zagotavlja vladam in organom zanesljive informacije o dogajanju na morju v realnem času, tako da lahko države učinkovito izvajajo svojo pomorsko politiko. V skladu s spreminjajočimi se potrebami različnih uporabnikov v evropskem pomorskem okolju ponuja tudi pomorske storitve:

EMSA ima ključno vlogo pri spodbujanju najboljših praks. Zaradi izkušenj z različnimi vprašanji varnosti in zanesljivosti na področju pravnih in operativnih vidikov ima agencija obširno znanje o številnih vprašanjih in praktične odgovore nanje.

EMSA izvaja več vrst tehničnih pregledov:

 • pregledi klasifikacijskih zavodov, ki jih države EU navedejo kot „priznane organizacije“
 • pregledi sistemov pomorskega izobraževanja in certificiranja v državah, ki niso članice EU
 • zagotavljanje ustreznih inšpekcijskih pregledov ladij v pristaniščih EU
 • preverjanje nacionalnih sistemov nadzora pomorskega prometa

EMSA tudi:

 • zagotavlja dosledne preiskave pomorskih nesreč po vsej EU
 • omogoča izmenjavo najboljših praks na področju pomorske varnosti in okoljskih vprašanj

Struktura

Agencijo EMSA vodi izvršni direktor, ki mu neposredno pomaga izvršni urad, 3 vodje oddelkov, svetovalec za politiko, računovodja in koordinator notranje kontrole. Agencija ima 10 enot v 3 oddelkih – skupne službe, varnost in standardi ter operacije.

Izvršni direktor EMSA poroča upravnemu odboru, ki se sestane trikrat letno v sestavi:

 • 28 predstavnikov iz vsake države EU
 • 2 predstavnika Islandije in Norveške brez glasovalne pravice
 • 4 predstavniki Evropske komisije
 • 4 predstavniki pomorske industrije brez glasovalne pravice

Upravni odbor razpravlja in sprejme delovni program, proračunski in kadrovski načrt, večletni načrt kadrovske politike ter letno poročilo agencije, ki podrobno opisuje uspešnost agencije.

Delovanje

Agencija vsakih pet let pregleda svojo strategijo in zastavljene cilje. Po obširnih posvetovanjih z upravnim odborom in institucijami EU pripravi večletni delovni program, nato podrobneje določi letni delovni program.

EMSA tesno sodeluje z drugimi agencijami EU in institucionalnimi organizacijami, kot so:

Koristi

Delo agencije koristi:

 • institucijam EU
 • nacionalnim pomorskim upravam EU
 • pomorskim upravam obalnih držav EFTA

Na mednarodni ravni EMSA podpira:

 • mednarodne pomorske organizacije
 • države, ki mejijo na Sredozemsko morje, Črno morje in Kaspijsko morje (v okviru evropske sosedske politike)
Kontaktni podatki

Evropska agencija za pomorsko varnost(EMSA)

Kontaktni podatki

Naslov

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top