European Union website, the official EU website

Evropska agencija za pomorsko varnost

Evropska agencija za pomorsko varnost

Evropska agencija za pomorsko varnost zagotavlja tehnično in drugo pomoč institucijam EU in državam članicam pri pripravi in izvajanju zakonodaje EU o pomorski varnosti, onesnaževanju zaradi ladijskega prometa in pomorski zaščiti.

Agencija je odgovorna tudi za preprečevanje razlitja nafte in odziv pri takšnih nesrečah, spremljanje plovil ter prepoznavanje in sledenje ladjam na velike razdalje (LRIT).

Dejavnosti Evropske agencije za pomorsko varnost

Strokovni pregledi:

  • pomoč pri ocenjevanju klasifikacijskih zavodov, ki jih države EU vodijo kot „priznane organizacije";
  • pomoč pri ocenjevanju sistemov pomorskega izobraževanja in certificiranja v državah, ki niso članice EU;
  • zagotavljanje ustreznih inšpekcijskih pregledov ladij v pristaniščih EU;
  • preverjanje nacionalnih sistemov nadzora pomorskega prometa in pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov ter načrtov za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi v EU;
  • zagotavljanje pomoči pri izvajanju doslednih preiskav pomorskih nesreč po vsej EU;
  • usposabljanje in izmenjava najboljših praks na področju pomorske varnosti, zaščite in okoljskih vprašanj.

Informacijske storitve v pomorstvu:

Odzivanje na onesnaženje morja:

  • Agencija lahko kateri koli državi članici EU pomaga pri hujšem razlitju nafte in takoj napoti ladje za sanacijo razlitja.
Kontaktni podatki: 

Evropska agencija za pomorsko varnost(EMSA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210