Uniunea Europeană

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

Prezentare generală

 • Rol: oferă expertiză tehnică și asistență operațională în domeniul siguranței și securității maritime și al poluării mărilor
 • Director: Maja Markovčić Kostelac
 • Înființare: 2002
 • Angajați: 250
 • Sediu: Lisabona (Portugalia)
 • Site: EMSA

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) oferă expertiză tehnică și asistență operațională pentru a îmbunătăți siguranța maritimă, pregătirea și capacitatea de reacție în caz de poluare și securitatea maritimă.

Majoritatea sarcinilor agenției sunt preventive, de exemplu monitorizarea modului în care se aplică anumite tipuri de legislație și evaluarea eficienței lor globale. EMSA desfășoară însă și activități bazate pe capacitatea de reacție, cum ar fi punerea la dispoziția țărilor membre a unor nave care se ocupă cu recuperarea hidrocarburilor în cazul unei deversări masive în mări sau detectarea poluării marine prin supravegherea cu ajutorul sateliților. 

Ce face

EMSA le furnizează guvernelor și autorităților informații detaliate și fiabile despre ceea ce se întâmplă pe mare, pentru a le ajuta să își implementeze mai eficient politicile maritime. De asemenea, EMSA oferă servicii maritime care răspund nevoilor în continuă evoluție ale utilizatorilor din toată Europa:

EMSA joacă un rol central în promovarea celor mai bune practici. Experiența dobândită în abordarea unor aspecte legate de siguranță și securitate, din perspectivă juridică și operațională, îi permite EMSA să dețină cunoștințe aprofundate cu privire la numeroase probleme care pot apărea și la modalitățile practice de a le soluționa.

EMSA efectuează mai multe tipuri de inspecții tehnice:

 • inspectează societățile de clasificare declarate drept „organisme recunoscute” de către statele membre
 • evaluează sistemele de educație și certificare în domeniul maritim din țările terțe
 • verifică dacă navele care acostează în porturile UE au fost controlate corespunzător
 • verifică sistemele naționale de monitorizare a circulației navelor.

De asemenea, EMSA:

 • asigură investigarea eficientă a accidentelor maritime peste tot în UE
 • promovează bunele practici în ceea ce privește siguranța, securitatea și aspectele de mediu.

Structură

EMSA este gestionată de un director executiv, sprijinit în mod direct de un birou executiv, 3 șefi de departament, un consilier pe probleme de politici, un contabil și un coordonator pentru controlul intern. Agenția este formată din 10 unități repartizate în 3 departamente - servicii instituționale, siguranță și standarde și operațiuni.

Directorul executiv al EMSA răspunde în fața unui consiliu de administrație care se reunește de aproximativ 3 ori pe an și este alcătuit din:

 • 27 de reprezentanți guvernamentali, câte unul din fiecare țară a UE
 • 2 reprezentanți ai guvernelor din Islanda și Norvegia, fără drept de vot
 • 4 reprezentanți ai Comisiei Europene
 • 4 reprezentanți fără drept de vot din partea industriei maritime.

Consiliul de administrație adoptă programul de lucru al EMSA, bugetul și organigrama, planul multianual în materie de politică de personal și raportul anual care detaliază rezultatele obținute de agenție.

Cum funcționează

La fiecare 5 ani, EMSA își revizuiește strategia și obiectivele. După ample consultări cu consiliul de administrație și cu instituțiile UE, EMSA elaborează un program de lucru multianual. Ulterior, se elaborează și un program anual de lucru detaliat.

EMSA colaborează strâns cu alte agenții ale UE și cu organizații instituționale precum:

Beneficiari

Principalele grupuri-țintă ale EMSA sunt:

 • instituțiile UE
 • administrațiile maritime naționale din UE
 • administrațiile maritime ale statelor de coastă din AELS.

La nivel internațional, EMSA sprijină:

 • Organizația Maritimă Internațională
 • țările riverane Mării Mediterane, Mării Negre și Mării Caspice în cadrul politicii europene de vecinătate.
Date de contact

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă(EMSA)

Date de contact

Adresă

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top