European Union website, the official EU website

Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă

Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă

Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) oferă asistenţă tehnică şi sprijin Uniunii Europene şi statelor membre în elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei UE în materie de siguranţă maritimă, poluare asociată transportului naval şi securitate maritimă.

EMSA are şi responsabilităţi legate de prevenirea şi reacţia în cazul deversărilor de petrol, de monitorizarea navelor şi de identificarea şi urmărirea navelor la mare distanţă (LRIT).

Activităţile EMSA

Inspecţii tehnice:

  • contribuie la evaluarea societăţilor de clasificare declarate „organisme recunoscute” de către statele membre ale UE
  • contribuie la evaluarea sistemelor de educaţie şi certificare în domeniul maritim din ţările terţe
  • verifică dacă navele care acostează în porturile UE au fost controlate corespunzător
  • controlează sistemele naţionale de monitorizare a traficului maritim, planurile de recepţie şi manevrare a deşeurilor în porturile UE
  • oferă asistenţă în cadrul anchetelor având ca obiect accidente maritime survenite pe tot teritoriul UE
  • cursuri de formare şi schimb de bune practici în domeniul siguranţei şi securităţii maritime şi pe probleme de mediu.

Servicii în domeniul maritim:

Reacţia în caz de poluare marină:

  • În numai câteva ore de la producerea unei deversări de petrol, EMSA are capacitatea de a trimite nave care să-i furnizeze oricărei ţări din UE servicii de recuperare a petrolului.
Date de contact: 

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă(EMSA)

Date de contact

Adresă: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210