European Union website, the official EU website

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

EMSA geeft technische hulp en steun aan de EU en de EU-landen bij het ontwikkelen en utvoeren van de EU-wetgeving over veiligheid op zee, vervuiling door de scheepvaart en beveiliging in het zeevervoer.

Het EMSA is ook betrokken bij het voorkomen en opruimen van olievlekken, toezicht op vaartuigen en het identificeren en volgen van schepen over lange afstanden (LRIT).

Activiteiten van het EMSA

Technische keuringen

  • Hulp bij de evaluatie van classificatiemaatschappijen die als "erkende organisaties" zijn aangewezen door de EU-landen
  • Hulp bij de evaluatie van maritieme opleidingen en certificeringssystemen in landen buiten de EU
  • Toezicht op de inspectie van schepen in EU-havens
  • Toezicht op nationale monitoringsystemen voor de zeescheepvaart en op plannen voor afvalinzameling en -verwerking in EU-havens
  • Steun voor consistent onderzoek naar zeevaartongelukken in de hele EU
  • Opleidingen en uitwisseling van goede werkwijzen op het vlak van maritieme veiligheid, beveiliging en milieuzaken.

Maritieme informatiediensten

Snelle reactie bij vervuiling:

  • Na een omvangrijke olielozing, in welk EU-land dan ook, kan EMSA binnen enkele uren schepen laten uitvaren om olievlekken op te ruimen.
Contact: 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid(EMSA)

Contact

Adres: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210