Europese Unie

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

In het kort

 • Rol: biedt technische expertise en praktische hulp voor meer veiligheid en betere beveiliging op zee en bij verontreiniging
 • Directeur: Markku Mylly
 • Opgericht: 2002
 • Medewerkers: 250
 • Locatie: Lissabon (Portugal)
 • Website: EMSA

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) biedt technische expertise en praktische hulp voor meer veiligheid en betere beveiliging op zee en paraatheid en reactie op het gebied van verontreiniging.

De meeste taken van het agentschap zijn preventief, zoals de handhaving en evaluatie van bepaalde wetten. Maar andere taken zijn reactief, zoals het beschikbaar stellen van speciale schepen om na een ramp de olievlekken op te ruimen, en het opsporen van vervuiling op zee door satellietbewaking. 

Taken

Het EMSA biedt regeringen en autoriteiten gedetailleerde, betrouwbare, real time-informatie over wat er op zee gebeurt, om hen te helpen het maritiem beleid efficiënt uit te voeren. Het EMSA biedt ook diensten op zee die tegemoetkomen aan de wisselende behoeften van diverse partijen in Europa:

Het EMSA speelt een centrale rol bij het bevorderen van goede werkwijzen. Dankzij ruime ervaring op juridisch en operationeel vlak met allerlei veiligheids- en beveiligingsgerelateerde zaken heeft het EMSA veel kennis opgebouwd en weet het hoe het problemen in de praktijk kan aanpakken.

Het EMSA voert verschillende soorten technische inspecties uit:

 • inspecties van de classificatiebureaus die door EU-landen erkend zijn
 • inspecties van maritieme opleidingen en certificeringssystemen in landen buiten de EU
 • toezicht op de inspectie van schepen in EU-havens
 • toezicht op nationale monitoringsystemen voor de scheepvaart

Daarnaast zorgt het EMSA voor:

 • consistent onderzoek naar zeevaartongelukken in de hele EU
 • het delen van goede werkwijzen op het gebied van veiligheid, beveiliging en milieubescherming op zee

Structuur

Het EMSA wordt geleid door een uitvoerend directeur, bijgestaan door een secretariaat, drie afdelingshoofden, een beleidsadviseur, een accountant en een interne controlecoördinator. Het agentschap bestaat uit drie afdelingen (zakelijke diensten, veiligheid en normen, en operaties) en tien eenheden.

De uitvoerend directeur van het EMSA legt verantwoordelijkheid af aan een Raad van Bestuur die ongeveer drie keer per jaar bijeenkomt en bestaat uit:

 • 28 vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen
 • 2 vertegenwoordigers van IJsland en Noorwegen, zonder stemrecht
 • 4 vertegenwoordigers van de Europese Commissie
 • 4 vertegenwoordigers van de maritieme sector, zonder stemrecht

De Raad van Bestuur moet het werkprogramma, de begroting, de personeelsformatie, het meerjarenplan voor personeelsbeleid en het jaarverslag (met de output van het agentschap) van het EMSA bespreken en goedkeuren.

Werkwijze

Om de 5 jaar herziet het EMSA zijn strategie en doelstellingen. Na een breed overleg met de Raad van Bestuur en de EU-instellingen, stelt het EMSA een werkprogramma voor 5 jaar op. Daarna wordt een gedetailleerd jaarlijks werkprogramma opgesteld.

Het EMSA werkt nauw samen met de andere EU-agentschappen en institutionele organisaties zoals:

Wie is erbij gebaat

De belangrijkste doelgroepen van het EMSA zijn:

 • EU-instellingen
 • nationale maritieme instanties in de EU
 • maritieme instanties van de EVA-kuststaten

Wereldwijd ondersteunt het EMSA:

 • de Internationale Maritieme Organisatie
 • landen aan de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid
Contact

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid(EMSA)

Contact

Adres

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top