European Union website, the official EU website

Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà Marittima

Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà Marittima

L-EMSA tipprovdi għajnuna teknika u appoġġ għall-UE u l-pajjiżi membri fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' liġijiet tal-UE dwar is-sikurezza marittima, it-tniġġis mill-vapuri u s-sigurtà marittima.

L-EMSA għandha wkoll ir-responsabbiltajiet għall-prevenzjoni u r-reazzjoni tat-tixrid taż-żejt, għas-sorveljanza tal-bastimenti u l-identifikazzjoni u t-traċċar mill-bogħod ta' bastimenti (LRIT).

Attivitajiet tal-EMSA

Spezzjonijiet tekniċi:

  • għajnuna fil-valutazzjoni ta' Soċjetajiet ta' klassifikazzjoni elenkati bħala "Organizzazzjonijiet Rikonoxxuti” mill-pajjiżi membri tal-UE
  • għajnuna fil-valutazzjoni ta' edukazzjoni marittima u s-sistemi ta' ċertifikazzjoni f'pajjiżi barra mill-UE
  • verifikar li vapuri deħlin fil-portijiet tal-UE jkunu spezzjonati kif xieraq
  • spezzjonar ta' sistemi ta' sorveljanza tat-traffiku tal-bastimenti nazzjonali, u l-faċilitajiet tal-iskart fil-portijiet u xogħol fuq pjanijiet fl-UE
  • forniment ta' għajnuna fil-kisba tal-investigazzjoni konsistenti ta' aċċidenti fil-baħar madwar l-UE kollha
  • taħriġ u skambju tal-aħjar metodi fis-sikurezza marittima, is-sigurtà u l-kwistjonijiet ambjentali.

Servizzi ta’ informazzjoni marittima:

Reazzjoni għat-tniġġis tal-baħar:

  • Fi żmien siegħa wara tixrid qawwi ta' żejt, l-EMSA tista’ tibgħat bastimenti biex jipprovdu servizzi ta' rkupru taż-żejt fuq il-baħar fi kwalunkwe pajjiż tal-UE.
Dettalji ta' kuntatt: 

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima(EMSA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210