Unjoni Ewrope

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: toffri assistenza ta’ għarfien tekniku u operazzjonali fl-oqsma tas-sikurezza, is-sigurtà u t-tniġġis marittimi
 • Direttur: Markku Mylly
 • Stabbilita: fl-2002
 • Persunal: 250
 • Lokalità: Lisbona (il-Portugall)
 • Sit web: EMSA

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) tipprovdi għarfien tekniku espert u assistenza operazzjonali bl-għan li ttejjeb is-sikurezza marittima, l-istat ta’ preparazzjoni u r-rispons għat-tniġġis u s-sigurtà marittima.

Il-biċċa l-kbira tal-kompiti tal-Aġenzija huma preventivi, bħall-monitoraġġ dwar kif ċerti liġijiet qed jiġu applikati u l-valutazzjoni tal-effettività ġenerali tagħhom, iżda ċerti kompiti huma reattivi, bħal li l-pajjiżi tal-UE jiġu pprovduti b’vapuri li jirkupraw iż-żejt fl-eventwalità ta’ tixrid kbir fuq il-baħar u l-iskoperta ta’ tniġġis marittimu permezz tas-sorveljanza bis-satellita. 

Dak li tagħmel

L-EMSA tipprovdi lill-gvernijiet u lill-awtoritajiet b’għarfien iddettaljat, affidabbli dwar dak li jiġri fuq il-baħar, f’ħin reali, biex tgħinhom jimplimentaw il-politiki marittimi b’mod effettiv. L-EMSA toffri wkoll servizzi marittimi li jirrispondu għall-ħtiġijiet li jinbidlu ta’ diversi utenti marittimi fl-Ewropa kollha:

L-EMSA għandha sehem ewlieni fil-promozzjoni tal-aħjar prattika. L-esperjenza li tittratta ma’ varjetà ta’ preokkupazzjonijiet kemm relatati mas-sikurezza kif ukoll mas-sigurtà mill-perspettivi legali u operazzjonali tat lill-EMSA għarfien estensiv dwar bosta kwistjonijiet li jqumu, u dwar ir-realtajiet prattiċi tal-indirizzar tagħhom.

L-EMSA twettaq bosta tipi differenti ta’ spezzjoni teknika:

 • spezzjoni ta’ soċjetajiet ta’ klassifikazzjoni elenkati bħala “Organizzazzjonijiet Rikonoxxuti” mill-pajjiżi tal-UE
 • spezzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni marittimi f’pajjiżi mhux mill-UE
 • verifika li vapuri li deħlin fil-portijiet tal-UE jkunu spezzjonati kif xieraq
 • verifika tas-sistemi nazzjonali ta’ monitoraġġ tat-traffiku marittimu.

L-EMSA wkoll:

 • tiżgura l-investigazzjoni konsistenti tal-aċċidenti marini fl-UE kollha
 • tiskambja l-aħjar prattiki dwar kwistjonijiet marittimi li jinvolvu s-sikurezza, is-sigurtà u l-ambjent

Struttura

L-EMSA hi mmaniġġjata minn direttur eżekuttiv li hu direttament appoġġjat b’uffiċċju eżekuttiv, 3 kapijiet ta’ dipartiment, konsulent dwar il-politika, uffiċċjal tal-kontabilità u koordinatur tal-kontroll intern. L-Aġenzija għandha 10 unitajiet individwali taħt it-3 dipartimenti tagħha — is-servizzi korporattivi, is-sikurezza u l-istandards, u l-operazzjonijiet.

Id-direttur eżekuttiv tal-EMSA jirrapporta lil Bord Amministrattiv li jiltaqa’ approssimattivament 3 darbiet fis-sena u jinkludi:

 • 28 rappreżentant tal-gvern, wieħed minn kull pajjiż tal-UE
 • 2 rappreżentanti tal-gvern li ma jivvutawx mill-Iżlanda u n-Norveġja
 • 4 rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea
 • 4 rappreżentanti li ma jivvutawx mill-industrija marittima.

Il-Bord Amministrattiv jiddiskuti u jadotta l-programm ta’ ħidma ta' EMSA, il-baġit u l-pjan ta’ stabbiliment, il-pjan multiannwali dwar il-politika tal-persunal, u r-rapport annwali li jiddettalja l-output tal-prestazzjoni tal-Aġenzija.

Kif taħdem

Kull 5 snin, l-EMSA tirrevedi l-istrateġija tagħha u dak li qed timmira li tikseb. Wara konsultazzjonijiet wiesgħa mal-Bord Amministrattiv u l-istituzzjonijiet tal-UE, l-EMSA tfassal programm ta’ ħidma multiannwali. Imbagħad jitfassal ukoll programm ta' ħidma annwali ddettaljat.

L-EMSA taħdem flimkien u mill-qrib ma’ aġenziji u organizzazzjonijiet istituzzjonali oħrajn tal-UE bħal:

Min jibbenefika

Il-gruppi mira prinċipali tal-EMSA huma:

 • l-istituzzjonijiet tal-UE
 • l-amministrazzjonijiet nazzjonali marittimi tal-UE
 • l-amministrazzjoni marittimi tal-istati kostali tal-EFTA

Internazzjonalment, l-EMSA tappoġġja:

 • l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali
 • il-pajjiżi li jmissu mal-Mediterran, il-Baħar l-Iswed u l-Baħar Kaspju bħala parti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat.
Dettalji ta' kuntatt

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima(EMSA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top