Europos Sąjunga

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia technines žinias ir operatyvinę pagalbą saugios laivybos, jūrų saugumo ir taršos srityse
 • Direktorius Maja Markovčić Kostelac
 • Įsteigta 2002 m.
 • Darbuotojai: 250
 • Vieta: Lisabona (Portugalija)
 • Interneto svetainė: EMSA

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) teikia technines žinias ir operatyvinę pagalbą siekdama saugios laivybos, geresnės parengties taršos atvejams ir reagavimo į juos, didesnio jūrų saugumo.

Dauguma agentūros uždavinių yra prevenciniai, pavyzdžiui, ji stebi, kaip taikomi kai kurie teisės aktai, ir vertina jų bendrą veiksmingumą, tačiau kai kuriais atvejais ji reaguoja į įvykius, pavyzdžiui, į jūrą išsiliejus dideliam kiekiui naftos siunčia į ES šalis naftos surinkimo laivus, pastebi jūrų taršą naudodamasi palydovinėmis stebėjimo priemonėmis.  

Veikla

EMSA tikruoju laiku teikia vyriausybėms ir valdžios institucijoms išsamių, patikimų žinių apie tai, kas vyksta jūroje, kad padėtų joms veiksmingai įgyvendinti jūrų politiką. Be to, EMSA teikia kintančius įvairių visos Europos jūrininkystės sektoriaus dalyvių poreikius atitinkančias jūrų paslaugas:

EMSA atlieka labai svarbų vaidmenį skatindama remtis geriausia patirtimi. Spręsdama daugybę tiek saugos, tiek saugumo problemų, susijusių su teisiniais ir veiklos aspektais, EMSA įgijo išsamių žinių, kokių sunkumų kyla ir kaip juos įveikti.

EMSA vykdo įvairių rūšių techninį tikrinimą:

 • tikrina klasifikacines bendroves, įtrauktas į ES valstybių narių pripažintų organizacijų sąrašą;
 • tikrina ES nepriklausančių šalių jūrininkų mokymo ir atestavimo sistemas;
 • prižiūri, kad į ES uostus atplaukę laivai būtų tinkamai tikrinami;
 • tikrina nacionalines laivų eismo stebėsenos sistemas.

Kita EMSA veikla:

 • užtikrina, kad visoje ES avarijos jūroje būtų nuosekliai tiriamos;
 • dalijasi geriausia saugios laivybos, jūrų saugumo ir aplinkosaugos srityse sukaupta patirtimi.

Struktūra

EMSA vadovauja vykdomasis direktorius, kuriam tiesiogiai padeda vykdomoji tarnyba, 3 departamentų vadovai, patarėjas politikos klausimais, apskaitos pareigūnas ir vidaus kontrolės koordinatorius. 3 agentūros departamentai – bendrųjų paslaugų, saugos ir standartų, operacijų – suskirstyti į 10 skyrius.

EMSA vykdomasis direktorius teikia ataskaitas administracinei valdybai, kuri renkasi maždaug 3 kartus per metus. Valdybą sudaro:

 • 27 vyriausybių atstovai (po vieną iš kiekvienos ES šalies),
 • 2 balso teisės neturintys Islandijos ir Norvegijos vyriausybių atstovai,
 • 4 Europos Komisijos atstovai,
 • 4 balso teisės neturintys jūrų pramonės atstovai.

Administracinė valdyba apsvarsto ir priima EMSA darbo programą, biudžetą ir etatų projektą, daugiametį personalo politikos planą ir metinę ataskaitą, kurioje pateikiama išsami informacija apie Agentūros veiklos rezultatus.

Veiklos būdai

Kas 5 metus EMSA peržiūri savo strategiją ir tikslus. Po plataus masto konsultacijų su administracine valdyba ir ES institucijomis EMSA parengia daugiametę darbo programą. Po to parengiama išsami metinė darbo programa.

EMSA glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES agentūromis ir institucinėmis organizacijomis, pavyzdžiui:

Nauda

Pagrindinės EMSA tikslinės grupės:

 • ES institucijos,
 • ES nacionalinės jūrų administracijos,
 • ELPA pakrančių valstybių jūrų administracijos.

Tarptautiniu mastu EMSA remia:

 • Tarptautinę jūrų organizaciją,
 • Viduržemio, Juodosios ir Kaspijos jūrų pakrančių šalis (pagal Europos kaimynystės politiką).
Kontaktiniai duomenys

Europosjūrų saugumoagenta(EMSA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top