European Union website, the official EU website

Europos jūrų saugumo agentūra

Europos jūrų saugumo agentūra

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ES bei jos valstybėms narėms teikia techninę pagalbą rengiant ir įgyvendinant ES jūrų saugos, laivybos keliamos taršos mažinimo ir jūrų saugumo teisės aktus.

Ji taip pat atsako už naftos išsiliejimo į jūrą nelaimių prevenciją ir reagavimą į jas, laivų eismo stebėseną, tolimąjį laivų identifikavimą ir sekimą (LRIT).

EMSA veiklos sritys

Techninė inspekcija:

  • padeda vertinti klasifikacines bendroves, įtrauktas į ES valstybių narių pripažintų organizacijų sąrašą;
  • padeda vertinti ES nepriklausančių šalių jūrininkų mokymo, rengimo ir atestavimo sistemas;
  • užtikrina, kad būtų tinkamai tikrinami į ES uostus atplaukę laivai;
  • tikrina nacionalines laivų eismo stebėsenos sistemas, atliekų priėmimo infrastruktūrą ir jų tvarkymo planus ES uostuose;
  • padeda užtikrinti, kad būtų nuosekliai tiriamos avarijos jūroje visoje ES;
  • rengia mokymus jūrų saugos, saugumo ir aplinkosaugos temomis ir dalijasi šiose srityse sukaupta patirtimi.

Informavimo paslaugos:

Kova su jūrų tarša

  • Didelio naftos išsiliejimo atveju EMSA gali per kelias valandas į bet kurią ES šalį išsiųsti naftos surinkimo laivus.
Kontaktiniai duomenys: 

Europosjūrų saugumoagenta(EMSA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210