European Union website, the official EU website

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Europska agencija za pomorsku sigurnost

EMSA pruža EU-u i državama članicama tehničku pomoć i podršku pri oblikovanju i provedbi zakonodavstva EU-a o pomorskoj sigurnosti i sigurnosnoj zaštiti te onečišćenju povezanom s plovidbom.

EMSA je nadležna i u području sprečavanja izljeva nafte i reagiranja u slučaju izlijevanja te u području nadzora, identifikacije i praćenja brodova na velikoj udaljenosti (engl. LRIT).

Aktivnosti EMSA-e

Tehnički pregledi:

  • pomoć pri vrednovanju klasifikacijskih zavoda koje EU navodi kao „ovlaštene organizacije”
  • pomoć pri vrednovanju obrazovanja pomoraca i sustava za certificiranje u zemljama izvan EU-a
  • provjera kvalitete pregleda brodova koji pristaju u lukama EU-a
  • pregled nacionalnih sustava za praćenje pomorskoga prometa, lučkih uređaja za prihvat otpada i planova za rukovanje otpadom u EU-u
  • pružanje pomoći pri provedbi dosljedne istrage u slučaju pomorske nesreće širom EU-a
  • obuka i razmjena najboljih praksi povezanih s pomorskom sigurnosnom zaštitom, sigurnošću i pitanjima okoliša.

Pomorske informacijske usluge:

Reagiranje u slučaju zagađenja mora:

  • EMSA može u roku od nekoliko sati od većeg izlijevanja nafte uputiti brodove za njezino prikupljanje u bilo koju državu EU-a kojoj prijeti zagađenje.
Kontaktni podaci: 

Europska agencija za pomorsku sigurnost(EMSA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Faks: 
+351 21 1209 210