European Union website, the official EU website

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto antaa EU:lle ja sen jäsenmaille teknistä apua merenkulun turvallisuutta ja merien pilaantumisen torjuntaa koskevan EU-lainsäädännön kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

Lisäksi virastolla on operatiivisia tehtäviä, jotka liittyvät öljyvahinkojen torjuntaan, satelliittivalvontaan ja alusten LRIT-järjestelmään (pitkän kantaman järjestelmä alusten tunnistamista ja seuraamista varten).

Meriturvallisuusviraston tehtävät:

Tekniset tarkastukset:

  • avustaa EU-maita tunnustettujen organisaatioiden listalle hyväksyttyjen luokituslaitosten arvioinnissa
  • avustaa EU:n ulkopuolisten maiden merenkulun koulutus- ja sertifiointijärjestelmien arvioinnissa
  • valvoo, että EU:n satamissa vierailevat alukset tarkastetaan asianmukaisesti
  • valvoo kansallisia alusliikenteen ohjaus- ja seurantajärjestelmiä (VTMIS) sekä satamien jätehuoltoa ja jätehuoltosuunnitelmia EU:ssa
  • avustaa merionnettomuuksien tutkinnan yhdenmukaistamisessa koko EU:ssa
  • järjestää merenkulun turvallisuutta ja meriympäristöä koskevaa koulutusta ja edistää parhaiden toimintatapojen vaihtoa.

Merenkulun tietopalvelut:

Meren pilaantumisen torjunta:

  • Meriturvallisuusvirasto voi vakavan öljyvahingon uhatessa lähettää lyhyellä varoitusajalla öljyntorjunta-aluksia EU-maiden avuksi.
Yhteystiedot: 

Euroopan meriturvallisuusvirasto(EMSA)

Yhteystiedot

Osoite: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

P.: 
+351 21 1209 200
F.: 
+351 21 1209 210