Den Europæiske Union

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

Oversigt

 • Rolle: Leverer teknisk ekspertise og operationel bistand inden for søfartssikkerhed, søfartssikring og forebyggelse og bekæmpelse af forurening.
 • Direktør: Markku Mylly
 • Oprettet: 2002
 • Ansatte: 250
 • Sted: Lissabon (Portugal)
 • Website: EMSA

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) yder teknisk ekspertise og operationel bistand for at forbedre søfartssikkerheden, forebyggelsen og bekæmpelsen af forurening og søfartssikringen.

De fleste af agenturets opgaver er forebyggende, som f.eks. overvågning af, hvordan visse love anvendes, og evaluering af deres overordnede virkning, men visse opgaver er reaktive, som f.eks. levering af oliebekæmpelsesfartøjer til EU-landene i tilfælde af store olieudslip på havet og afsløring af forurening til søs ved hjælp af satellitovervågning. 

Hvad laver det?

EMSA forsyner regeringer og myndigheder med detaljeret og pålidelig viden om, hvad der foregår på havet i realtid for at hjælpe dem med at gennemføre havpolitikkerne effektivt. EMSA tilbyder også maritime tjenester, som svarer til de skiftende behov hos de forskellige brugere af havene rundt om i Europa:

EMSA spiller en central rolle med hensyn til at fremme bedste praksis. Vores erfaring med at behandle en række forskellige sikkerhedsspørgsmål fra både et retligt og et operationelt perspektiv har givet EMSA en omfattende viden om mange af de problemstillinger, der opstår, og om den praktiske håndtering af dem.

EMSA udfører mange forskellige former for teknisk inspektion:

 • inspektion af de klassifikationsselskaber, som EU-landene har godkendt som "anerkendte organisationer"
 • inspektion af uddannelses- og certificeringssystemer inden for søfart i lande uden for EU
 • kontrol af, at skibe, der lægger til i EU-havne, inspiceres ordentligt
 • inspektion af systemer til skibsovervågning.

EMSA har desuden til opgave at:

 • sikre ensartet efterforskning af hændelser til søs i hele EU
 • udveksle bedste praksis om søfartssikkerhed, søfartssikring og miljø.

Struktur

EMSA ledes af en administrerende direktør, som støttes direkte af et forretningsudvalg, tre afdelingschefer, en politisk rådgiver, en regnskabsfører og en intern kontrolkoordinator. Agenturet har ti særskilte kontorer under de tre afdelinger — afdelingen for erhvervstjenester, afdelingen for sikkerhed og standarder og den operative afdeling.

EMSA's administrerende direktør aflægger rapport til bestyrelsen, som mødes ca. 3 gange om året og består af:

 • 28 regeringsrepræsentanter, én for hvert EU-land
 • 2 regeringsrepræsentanter uden stemmeret fra henholdsvis Island og Norge
 • 4 repræsentanter fra Europa-Kommissionen
 • 4 repræsentanter uden stemmeret fra det maritime erhverv.

Bestyrelsen drøfter og vedtager EMSA's arbejdsprogram, budget og stillingsfortegnelse, den flerårige plan for personalepolitikken og årsberetningen, som beskriver agenturets resultater nærmere.

Hvordan arbejder det?

Hvert femte år reviderer EMSA sin strategi og sine målsætninger. Efter omfattende høringer af bestyrelsen og EU-institutionerne udarbejder EMSA et flerårigt arbejdsprogram. Derefter udarbejdes der et detaljeret årligt arbejdsprogram.

EMSA arbejder tæt sammen med andre EU-agenturer og internationale organisationer såsom:

Hvem har gavn af det?

EMSA's vigtigste målgrupper er:

 • EU's institutioner
 • EU's nationale søfartsmyndigheder
 • Søfartsmyndighederne i EFTA's kyststater.

Internationalt støtter EMSA:

 • Den Internationale Søfartsorganisation
 • Lande, som grænser op til Middelhavet, Sortehavet og Det Kaspiske Hav som led i EU's naboskabspolitik.
Kontakt

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur(EMSA)

Kontakt

Adresse

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tlf.
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Back to top