European Union website, the official EU website

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

EMSA yder teknisk bistand og støtte til EU og medlemslandene ved udarbejdelse og gennemførelse af EU-lovgivning om søfartssikkerhed, søfartssikring og forurening fra skibe.

EMSA har også ansvaret for at forebygge og bekæmpe olieudslip, overvågning af skibe og identifikation og sporing af skibe på lang afstand (LRIT)

EMSA's aktiviteter

Teknisk inspektion:

  • hjælp til at evaluere de klassifikationsselskaber, som EU-landene har godkendt som anerkendte organisationer
  • hjælp til at evaluere uddannelses- og certificeringssystemer inden for søfart i lande uden for EU
  • kontrol af, at skibe, der lægger til i EU-havne, inspiceres ordentligt
  • inspektion af nationale systemer til skibsovervågning og faciliteter til modtagelse af affald og affaldshåndteringsplaner i havnene i EU
  • hjælp til at sikre ensartet efterforskning af hændelser til søs i hele EU
  • undervisning og udveksling af bedste praksis om søfartssikkerhed, søfartssikring og miljø.

Maritime informationstjenester:

Havforureningsberedskab:

  • Få timer efter et større olieudslip kan EMSA afsende skibe til at genopsamle olien i et hvilket som helst EU-land.
Kontakt: 

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur(EMSA)

Kontakt

Adresse: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tlf.: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210