European Union website, the official EU website

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) poskytuje odbornou pomoc a poradenství orgánům EU a členským státům, pokud jde o tvorbu a uplatňování právních předpisů EU týkajících se bezpečnosti plavidel, ochrany před znečištěním způsobeným námořní dopravou a zabezpečení námořní dopravy před protiprávními činy.

Agentura je také zodpovědná za prevenci úniku ropy do moře a reakci v případě jeho výskytu, za monitorování plavidel a za jejich identifikaci a lokalizaci na velkou vzdálenost (LRIT).

Činnosti EMSA

Technické prohlídky:

  • pomoc při vyhodnocování klasifikačních společností uznávaných členskými zeměmi EU
  • pomoc při vyhodnocování námořního vzdělávání a systémů certifikace v zemích, které nejsou členy EU
  • prověřování řádného průběhu inspekcí lodí, jež jsou vykonávány v přístavech EU
  • kontroly systémů monitorování plavidel v jednotlivých zemích, zařízení pro příjem lodního odpadu a plánů pro jeho zpracování v EU
  • poskytování pomoci při zajišťování důsledného vyšetření námořních nehod v celé EU
  • školení a výměna osvědčených postupů v oblasti námořní bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy a ochrany životního prostředí.

Námořní informační služby:

Reakce v případě znečištění moře:

  • Během několika hodin po rozsáhlém úniku ropy může EMSA odeslat lodě, které kterékoli zemi EU pomohou s odstraňováním jeho následků.
Kontaktní údaje: 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost(EMSA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel: 
+351 21 1209 200
Fax: 
+351 21 1209 210