European Union website, the official EU website

Европейска агенция по морска безопасност

Европейска агенция по морска безопасност

ЕАМБ осигурява техническа помощ на ЕС и неговите страни членки при изготвянето и прилагането на европейски закони в сферата на морската безопасност, причиненото от кораби замърсяване и сигурността на мореплаването.

Агенцията също така има задължения в областта на предотвратяването и реагирането на нефтени разливи, наблюдението на плавателните съдове и далечното опознаване и проследяване на корабите.

Дейности на ЕАМБ

Технически прегледи:

  • подпомагане на оценяването на дружествата за класификация от списъка с „признати организации“ на ЕС;
  • подпомагане на оценяването на системите за образование и сертифициране на моряци в страни извън ЕС;
  • проверки дали корабите, акостиращи в европейските пристанища, се инспектират по подходящ начин;
  • инспектиране на националните системи за контрол на движението на корабите и на пристанищните съоръжения за приемане на отпадъци и плановете за тяхната обработка в ЕС;
  • предоставяне на помощ за постигане на последователност при разследването на морски произшествия в целия ЕС;
  • обучение и обмен на добри практики в областта на морската безопасност, сигурността и околната среда.

Информационни услуги в областта на морското дело:

Реакция срещу замърсяването на моретата:

  • За няколко часа след голям петролен разлив ЕАМБ може да изпрати кораби в която и да е страна от ЕС, за да бъде отстранен разливът.
Координати за връзка: 

Агенция за опазване на морския транспорт(EMSA)

Координати за връзка

Адрес: 

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Тел: 
+351 21 1209 200
Факс: 
+351 21 1209 210