Europeiska Unionen

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Översikt

Uppgift: Ta fram objektiva, tillförlitliga och jämförbara fakta om narkotika och narkotikamissbruk

Direktör: Alexis Goosdeel (Belgien)(sedan den 1 januari 2016)

Inrättad: 1993

Antal anställda: 100

Plats: Lissabon (Portugal)

Webbplats: ECNN

ECNN ger EU och medlemsländerna objektiva, tillförlitliga och jämförbara fakta om narkotika, narkotikamissbruk och dess konsekvenser på europeisk nivå. Syftet är att bidra till beslutsunderlag och initiativ mot narkotika.

Verksamhet

 • Övervakar narkotikaproblemen i Europa (och följer utvecklingen).
 • Följer lösningar på narkotikarelaterade problem.
 • Tillhandahåller information om bra metoder i EU-länderna och uppmuntrar länderna att sprida dem.
 • Bedömer riskerna med nya psykoaktiva ämnen.
 • Har ett system för tidig varning avseende nya psykoaktiva substanser .
 • Tar fram instrument för att hjälpa EU-länderna och EU-kommissionen att övervaka och utvärdera sina insatser på nationell respektive europeisk nivå.

Organisation

Styrelsen är narkotikacentrumets viktigaste beslutsfattande organ. Den godkänner arbetsprogrammet och fastställer budgeten. Styrelsen biträds av en verkställande kommitté och en budgetkommitté.

En vetenskaplig kommitté biträder styrelsen och direktören genom yttra sig i vetenskapliga frågor och göra riskbedömningar för ny narkotika i samarbete med sina partner. Centrumets data kommer i huvudsak från Reitoxnätverket som består av EU-kommissionen och kontrollcentrumen i de 28 EU-länderna, Norge och Turkiet.

Läs mer om ECNN:s organisation

Arbetssätt

ECNN:s arbete följer fleråriga och årliga arbetsprogram som tas fram i samråd med berörda parter. 

Narkotikacentrumet samarbetar med flera andra EU-byråer, bland annat

ECNN och de andra byråerna tar fram gemensamma publikationer, tjänster och initiativ. ECNN driver exempelvis EU:s system för tidig varning avseende nya psykoaktiva substanser i samarbete med Europol och Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Målgrupper

 • Beslutsfattare, t.ex. företrädare för nationella myndigheter och EU:s institutioner
 • Experter och forskare
 • Internationella organisationer
 • Berörd yrkeskår
 • Allmänheten

För att fortsätta att vara politiskt relevant erbjuder ECNN inte bara information utan också allt fler tjänster i form av kundanpassade analyser.

Kontaktuppgifter till

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(ECNN)

Kontaktuppgifter till

Adress

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tfn
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Back to top