European Union website, the official EU website

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) zbira vse podatke o drogah v Evropski uniji. Naloge centra so zbiranje, analiziranje in širjenje „resničnih, objektivnih, zanesljivih in primerljivih podatkov“ o drogah in zasvojenosti z drogami. To omogoča pregled razmer na področju drog v EU, ki temelji na dokazih.

Med ciljne skupine centra spadajo snovalci zakonodaje, ki podatke uporabijo pri oblikovanju ustreznih strategij v boju proti drogam na državni ravni in na ravni Evropske unije. Podatke uporabljajo tudi strokovnjaki in raziskovalci s področja drog ter evropski mediji in širša javnost.

Glavni nalogi centra sta izboljšanje primerljivosti podatkov o drogah po Evropi ter oblikovanje načinov in orodij za dosego tega cilja. Center državam pomaga razumeti njihove razmere na področju drog glede na širši evropski prostor ter jim omogoča proučitev skupnih težav in ciljev. Spremenljiva in dinamična narava je temeljna značilnost pojava drog, zato je spremljanje novih gibanj osrednja naloga centra. Center podatke večinoma pridobiva z „omrežjem Reitox“ – skupino kontaktnih točk v vseh 28 državah EU, na Norveškem, v državah kandidatkah za vstop v EU ter v Evropski komisiji. Letno poročilo o stanju na področju drog v Evropi in spletni statistični bilten ponujata vsakoletni pregled stanja in trendov na področju drog v Evropi. Spletni pregled podatkov po posameznih državah je bogat vir informacij o drogah na državni ravni.

Pri Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami so prepričani, da so zanesljivi podatki bistveni za učinkovito strategijo boja proti drogam. Čeprav center ne more predlagati določenega modela politike, s svojimi analizami, orodji in standardi močno vpliva na oblikovanje odločitev.

Alexis Goosdeel
Direktor

Kontaktni podatki: 

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(EMCDDA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel: 
+351 21 121 02 00
Fax: 
+351 21 121 03 80