Uniunea Europeană

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT)

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT)

Prezentare generală

Rol: Să ofere informații factuale, obiective, fiabile și comparabile cu privire la droguri și la dependența de droguri.

Director: Alexis Goosdeel (Belgia), de la 1.1.2016

Înființare: 1993

Angajați: 100

Sediu: Lisabona (Portugalia)

Site: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

OEDT oferă UE și statelor membre informații obiective, fiabile și comparabile la nivel european, privind fenomenul drogurilor și al toxicomaniei și consecințele acestora. Scopul său este acela de a sprijini procesul de elaborare a politicilor și de a orienta inițiativele de combatere a consumului de droguri.

Ce face

OEDT:

 • monitorizează problema drogurilor în Europa (inclusiv tendințele emergente)
 • monitorizează soluțiile aplicate în cazul problemelor legate de consumul de droguri
 • oferă informații privind cele mai bune practici în țările UE și încurajează diseminarea acestora
 • evaluează riscurile asociate noilor substanțe psihoactive
 • gestionează un sistem de alertă timpurie privind noile substanțe psihoactive
 • dezvoltă instrumente și mecanisme pentru a ajuta statele membre UE să își monitorizeze și să își evalueze politicile naționale și pentru a ajuta Comisia Europeană să monitorizeze și să evalueze politicile UE.

Structură

Principalul organism decizional al OEDT este consiliul de administrație, care adoptă bugetul și programul de lucru. Acesta este sprijinit de un comitet executiv și de un comitet pentru buget.

Comitetul științific al OEDT oferă sfaturi consiliului de administrație și directorului cu privire la aspecte științifice și colaborează cu partenerii pentru a evalua riscurile asociate noilor droguri. OEDT primește cea mai mare parte a datelor de la  rețeaua Reitox , din care fac parte centrele de monitorizare din cele 27 de state membre ale UE, Norvegia, Turcia și Comisia.

Mai multe despre structura organizatorică a OEDT

Cum funcționează

OEDT își desfășoară activitatea pe baza programelor de lucru multianuale și anuale. Acestea rezultă din amplele consultări cu organismele statutare ale OEDT și cu alte părți interesate. 

OEDT colaborează cu o serie de alte agenții ale UE, inclusiv:

OEDT și celelalte agenții ale UE realizează publicații, servicii și inițiative comune. De exemplu, OEDT colaborează cu Europol și cu Agenția Europeană pentru Medicamente pentru a pune în funcțiune sistemul UE de alertă timpurie privind noile substanțe psihoactive.

Beneficiari

 • factorii de decizie, inclusiv reprezentanții autorităților naționale și ai instituțiilor UE
 • oamenii de știință și cercetătorii
 • organizațiile internaționale
 • specialiștii din domeniu
 • publicul larg.

Pentru a-și menține relevanța, OEDT este pe cale să treacă de la un model bazat pe informații la un model bazat pe servicii, ceea ce îi va permite să furnizeze analize adaptate la nevoile organismelor pe care le consiliază.

Date de contact

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie(OEDT)

Date de contact

Adresă

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Back to top