European Union website, the official EU website

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) jest głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie problemu narkotyków w Unii Europejskiej. Zadaniem Centrum jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie rzeczowych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, w ramach tych działań, zapewnianie swoim klientom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na poziomie europejskim.

Z usług Centrum korzystają m.in. politycy przy opracowywaniu spójnych krajowych i wspólnotowych strategii narkotykowych, osoby zajmujące się zawodowo problemem narkotyków, np. naukowcy, a bardziej ogólnie, europejskie media i społeczeństwo.

Głównym celem działalności agencji jest zwiększenie porównywalności informacji o narkotykach i narkomanii w Europie oraz wypracowanie metod i narzędzi koniecznych do osiągnięcia tego celu. W wyniku dotychczasowych działań państwa mogą stwierdzić, jak wypadają na tle innych krajów europejskich, oraz przeanalizować wspólne problemy i cele. Kluczową cechą problemu narkotyków jest jego zmienność – dynamiczna natura. Dlatego śledzenie jego rozwoju jest głównym zadaniem Centrum. Centrum uzyskuje informacje przede wszystkim od sieci Reitox obejmującej krajowe centra monitoringu obecne w każdym z 28 państw członkowskich UE, Norwegii, w krajach kandydujących do UE oraz przy Komisji Europejskiej. Sprawozdanie roczne dotyczące problemu narkotyków w Europie oraz internetowy Biuletyn statystyczny umożliwiają roczny przegląd obecnej sytuacji i trendów w tym zakresie. Z kolei internetowe streszczenia dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach stanowią bogaty zbiór danych krajowych na temat narkotyków.

EMCDDA wychodzi z założenia, że rzetelne informacje mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej strategii antynarkotykowej. Choć Centrum nie może proponować żadnych rozwiązań politycznych, ma wyraźny wpływ na proces podejmowania decyzji przez swoje analizy, instrumenty i standardy.

Alexis Goosdeel
Dyrektor

Dane kontaktowe: 

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(EMCDDA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel: 
+351 21 121 02 00
Faks: 
+351 21 121 03 80