Europese Unie

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

In het kort

Rol: Feitelijke, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over drugs en drugsverslaving aanleveren

Directeur: Alexis Goosdeel (België) (per 1.1.2016)

Opgericht: 1993

Medewerkers: 100

Locatie Lissabon (Portugal)

Website: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

De EWDD biedt de EU en de EU-lidstaten feitelijke, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over drugs en drugsverslaving en de consequenties daarvan. Deze moet de beleidsmakers helpen bij de ontwikkeling van beleid en initiatieven om de drugsproblematiek aan te pakken.

Taken

De EWDD:

 • volgt de drugsproblematiek in Europa (onder meer door nieuwe trends op te sporen)
 • volgt ontwikkelingen bij de aanpak van drugsgerelateerde problemen
 • levert informatie over goede werkwijzen in de EU-landen en stimuleert hen om deze met elkaar te delen
 • beoordeelt de risico’s  van nieuwe psychoactieve stoffen
 • waarschuwt bij de ontdekking van nieuwe psychoactieve stoffen
 • ontwikkelt middelen en instrumenten waarmee de lidstaten en de Europese Commissie makkelijker hun eigen beleid kunnen volgen en evalueren

Structuur

Het belangrijkste beslissingsorgaan van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving is de raad van bestuur, die het werkprogramma en de begroting vaststelt. De raad van bestuur krijgt daarbij steun van een uitvoerend comité en een begrotingscomité.

Het wetenschappelijk comité adviseert de raad van bestuur en de directeur over wetenschappelijke kwesties. Samen met partners maakt het risicobeoordelingen van nieuwe drugs. De EWDD krijgt de meeste gegevens van het Reitox, een netwerk van waarnemingscentra in alle EU-landen, Noorwegen en Turkije, en de Commissie.

Meer over de organisatiestructuur van de EWDD

Werkwijze

De EWDD werkt met meerjarige en jaarlijkse werkprogramma’s. Die werkprogramma’s komen tot stand in uitvoerig overleg met bestuurslichamen van de EWDD en andere betrokkenen. 

De EWDD werkt samen met andere EU-agentschappen, zoals:

Samen ontwikkelen zij publicaties, diensten en initiatieven. Zo runt de EWDD samen met Europol en het Europees Geneesmiddelenbureau het systeem voor vroegtijdige waarschuwing over nieuwe psychoactieve stoffen.

Wie is erbij gebaat

 • Beleidsmakers zoals vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten en de EU-instellingen
 • Onderzoekers en wetenschappers
 • Internationale organisaties
 • Hulpverleners
 • Het grote publiek

Met het oog op de beleidsrelevantie schakelt de EWDD over van een informatiegericht model op een dienstengericht model zodat hij analyses op maat kan maken voor instanties die om advies vragen.

Contact

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(EWDD)

Contact

Adres

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Back to top