Eiropas Savienība

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Īss apraksts

Uzdevums: sniegt patiesu, objektīvu, drošu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un  atkarību no narkotikām.

Direktors: Aleksis Gusdels (Alexis Goosdeel) (Beļģija)(no 1.1.2016.)

Dibināšanas gads: 1993

Darbinieku skaits: 100

Atrašanās vieta: Lisabona (Portugāle)

Tīmekļa vietne: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

EMCDDA sniedz Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm patiesu, objektīvu, drošu un salīdzināmu informāciju Savienības līmenī par narkotikām, narkomāniju un tās sekām. Tā mērķis ir sniegt informāciju, kas kalpos politikas izstrādei un orientēs iniciatīvas, kuru mērķis ir cīnīties pret narkomāniju.

Ko šī iestāde dara?

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs:

 • uzrauga narkomāniju Eiropā (tostarp jaunu tendenču parādīšanos);
 • seko līdzi risinājumiem, ko liek lietā, lai pārvarētu problēmas, kas saistītas ar narkotikām;
 • sniedz informāciju par labu praksi ES valstīs un veicina dalīšanos šādā informācijā;
 • novērtē risku, kas saistīts ar jaunajām psihoaktīvajām vielām;  
 • vada agrīnas brīdināšanas sistēmu attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām;
 • izstrādā līdzekļus un instrumentus, lai palīdzētu ES dalībvalstīm uzraudzīt un izvērtēt savu politiku un lai palīdzētu Komisijai uzraudzīt un izvērtēt Savienības politiku.

Struktūra

EMCDDA galvenais lēmējorgāns ir valde, kas pieņem centra darba programmu un budžetu. To atbalsta Izpildkomiteja un Budžeta komiteja.

EMCDDA Zinātniskā komiteja palīdz valdei un direktoram zinātniskos jautājumos un sadarbojas ar partneriem, lai novērtētu risku, kas saistīts ar jaunām narkotikām.   Lielākā daļa EMCDDA datu nāk no Reitox tīkla, ko veido uzraudzības centri, kas darbojas katrā no 27 dalībvalstīm, Norvēģijā un Turcijā, kā arī Komisijā.

Vairāk par EMCDDA organizatorisko struktūru

Kā šī iestāde strādā?

EMCDDA darba pamatā ir daudzgadu un gada programmas. Šīs programmas tiek sagatavotas, ņemot vērā rezultātus, kas gūti plašās konsultācijās starp EMCDDA struktūrvienībām un citām ieinteresētajām personām. 

Tas sadarbojas ar daudzām ES aģentūrām, tostarp:

EMCDDA un šīs ES aģentūras kopīgi sagatavo publikācijas, pakalpojumus un iniciatīvas. Tā, piemēram, EMCDDA sadarbojas ar Eiropolu un Eiropas Zāļu aģentūru attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām izveidotās agrīnās brīdināšanas sistēmas uzturēšanā.

Kas ir ieguvēji?

 • politikas veidotāji, tostarp valsts iestādes un ES iestāžu pārstāvji,
 • zinātnieki un pētnieki,
 • starptautiskās organizācijas,
 • ārsti,
 • iedzīvotāji.

Lai nodrošinātu, ka centra darbība arī turpmāk atbilst politikas vajadzībām, EMCDDA šobrīd maina orientāciju no vienīgi informāciju sniedzošas struktūras uz pakalpojumus sniedzošu struktūru un piedāvā saviem klientiem analīzes, kas ir pielāgotas viņu vajadzībām. 

Kontaktinformācija

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs(ENNUC)

Kontaktinformācija

Adrese

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Ta-lr
+351 21 121 02 00
Fakss
+351 21 121 03 80
Back to top