European Union website, the official EU website

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) – tai pagrindinė informacijos apie narkotikus įstaiga Europos Sąjungoje. Centras renka, analizuoja ir platina faktinę, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie narkotikus ir narkomaniją, o visi, ką tai domina, gauna patikimą ir faktais pagrįstą narkomanijos Europoje vaizdą.

Tarp tikslinių šio centro grupių yra politikos formuotuojai, kurie naudojasi šia informacija tam, kad padėtų rengti nuoseklias valstybių narių ir ES kovos su narkomanija strategijas. Centro informacija taip pat naudojasi narkotikų srities specialistai bei tyrėjai, o platesnes prasme – ir Europos žiniasklaida bei plačioji visuomenė.

Viena iš svarbiausių centro užduočių – gerinti informacijos apie narkotikus Europoje palyginamumą bei rengti tam reikalingą metodiką ir priemones. Iki šiol pasiekta tai, kad šalys dabar gali susidaryti savo padėties Europoje vaizdą ir svarstyti bendras problemas bei tikslus. Narkomanijos reiškinys pasižymi nepastovumu ir dinamiškumu, o sekti naujas jos apraiškas ir kitimą yra svarbiausia Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro užduotis. Informaciją centras gauna visų pirma iš tinklo „Reitox“ Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) – tai kontaktinių centrų visose 28 ES valstybėse narėse, Norvegijoje, šalyse kandidatėse ir Europos Komisijoje grupė. Naujausia narkomanijos padėtis ir tendencijos Europoje kasmet apžvelgiama metiniame pranešime apie narkotikų problemos Europoje padėtį ir elektroninėje statistikos suvestinėje, o elektroninėse šalių apžvalgose pateikiama daug duomenų apie narkomaniją atskirose šalyse.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras savo veikloje laikosi principo, kad patikima informacija yra būtina veiksmingos kovos su narkomanija strategijos prielaida. Nors centras negali siūlyti jokių politikos modelių, jo analizė, priemonės ir standartai turi neginčijamos įtakos priimamiems sprendimams.

Alexis Goosdeel,
Direktorius

Kontaktiniai duomenys: 

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras(ENNSC)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel: 
+351 21 121 02 00
Fax: 
+351 21 121 03 80