European Union website, the official EU website

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) a kábítószerekkel kapcsolatos információk fő forrása az Európai Unióban. Szerepe az, hogy a kábítószerekről és a kábítószer-függőségről „tényszerű, tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható információkat" gyűjtsön, azokat elemezze és terjessze, és ezáltal teljes, bizonyítékokon alapuló képet tudjon felvázolni az érdekelt felek számára az európai kábítószerhelyzetről.

A központ célközönségeinek egyikét a politikai döntéshozók képezik – ők az információt koherens tagállami és uniós kábítószerügyi stratégiák kidolgozásához használják fel. Tevékenységével a központ a kábítószer területén dolgozó szakembereket és kutatókat, tágabb értelemben pedig az európai médiát és a nagyközönséget is szolgálja.

A központ fő feladata, hogy javítsa a kábítószerrel kapcsolatos információk európai szintű összehasonlíthatóságát, és kidolgozza az ehhez szükséges módszereket és eszközöket. Az eddigi erőfeszítések eredményeként az egyes országok immár áttekinthetik, hogyan illeszkednek be a szélesebb európai panorámába, és megvizsgálhatják a közös problémákat és célokat. A kábítószerhelyzet alakulását változékonyság, dinamizmus jellemzi, ezért az új fejlemények követése az EMCDDA egyik fontos feladata. A központ az információkat elsősorban a Reitox hálózattól Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) , azaz a 28 EU-tagország, Norvégia, a tagjelölt országok és a Bizottság kapcsolattartó pontjainak hálózatától szerzi. A kábítószer-probléma európai helyzetéről beszámoló éves jelentés és az online statisztikai közlöny éves áttekintést nyújt a kábítószerrel kapcsolatos aktuális helyzetről és a legújabb tendenciákról, az online országjelentések pedig a nemzeti kábítószerügyi adatokhoz adnak hozzáférést.

Az EMCDDA munkáját az az elgondolás vezérli, hogy a kábítószerügyi stratégiák sikerének a kulcsa a megalapozott információban rejlik. Jóllehet a központ nem javasolhat szakpolitikai intézkedéseket, az általa végzett elemzések, valamint az általa kidolgozott eszközök és szabványok nyilvánvaló befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra.

Alexis Goosdeel,
igazgató

Elérhetőségi adatok: 

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfi gyelőközpontja(EMCDDA)

Elérhetőségi adatok

Cím: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel: 
+351 21 121 02 00
Fax: 
+351 21 121 03 80