European Union website, the official EU website

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) središnje je informativno mjesto Europske unije za pitanja vezana uz drogu. Uloga je Centra prikupljati, analizirati i pružati objektivne, pouzdane i usporedive informacije o drogama i ovisnosti o drogama te na taj način omogućiti zainteresiranoj javnosti da stvori jasnu, znanstveno utemeljenu sliku o problemu droge na europskoj razini.

Kreatori politika, jedna od ciljnih skupina Centra, koriste se tim informacijama pri izradi dosljednjih nacionalnih i Zajedničinih strategija za suzbijanje droge. Daljnje su ciljne skupine stručnjaci i istraživači koji se bave problemom droge te europski mediji i šira javnost.

Osnovni je cilj Centra poboljšati usporedivost podataka o drogi na europskoj razini te razviti metode i alate kojima bi se to postiglo. Zahvaljujući dosadašnjim naporima zemlje mogu sagledati svoj položaj u širemu europskom kontekstu te razmotriti zajedničke probleme i ciljeve. Problem droge obilježen je promjenjivošću i dinamikom, što praćenje novih razvoja čini središnjim zadatkom EMCDDA-a. Centar dobiva informacije prvenstveno zahvaljujući mreži „Reitox“, skupini kontaktnih točaka u 28 država članica EU-a, Norveškoj, državama kandidatkinjama i Europskoj komisiji. Godišnje izvješće o problemu droge u Europi i internetski statistički bilten omogućuju godišnji pregled aktualnoga stanja i trendova vezanih uz problem droge u Europi. Uz to, profili zemalja objavljeni na internetu bogat su izvor nacionalnih podataka vezanih uz drogu.

EMCDDA djeluje pod pretpostavkom da je pouzdana informacija temelj učinkovite strategije za suzbijanje droge. Iako Centar nije ovlašten predlagati model politike, svojim analizama, instrumentima i standardima jasno utječe na odluke koje se donose.

Alexis Goosdeel,
direktor

Kontaktni podaci: 

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama(EMCDDA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel: 
+351 21 121 02 00
Faks: 
+351 21 121 03 80