European Union website, the official EU website

An Lárionad Eorpach Faireacháin um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

An Lárionad Eorpach Faireacháin um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

An Lárionad Eorpach Faireacháin um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA), sin imleacán na faisnéise a bhaineann le drugaí san Aontas Eorpach. Tá sé de chúram air 'faisnéis fhíorasach, oibiachtúil, iontaofa agus inchomparáide' faoi dhrugaí is faoi andúil i ndrugaí a bhailiú, a thaifeach agus a dháileadh agus, sa tslí sin, pictiúr iontaofa, arna bhunú ar fhianaise, a chur ar fáil do dhaoine ag an leibhéal Eorpach.

I measc spriocghrúpaí an Lárionaid tá déantóirí beartas, a úsáideann an fhaisnéis sin chun straitéisí comhtháite náisiúnta agus Comhphobail um dhrugaí a chumadh. Fairis sin fónann sé do ghairmiúlaigh is do lucht taighde atá ag obair i réimse na ndrugaí, agus, ar scála níos leithne, do mheáin is do phobal na hEorpa.

Croí na hoibre sa Lárionad, sin inchomparáideacht na faisnéise faoi dhrugaí ar fud na hEorpa a fheabhsú agus teacht ar na modhanna is uirlisí is gá chuige sin. Mar thoradh ar na hiarrachtaí, anois tá tíortha in ann a n-ionad sa phictiúr leathan Eorpach a mheas agus comhfhadhbanna is comhchuspóirí a scrúdú. Gné lárnach d'fheiniméan na ndrugaí, sin a nádúr luaineach, dinimiciúil agus mar sin is cúram lárnach de chuid an EMCDDA forbairtí nua a rianú. Ón ‘líonra Reitox Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) ’ go priomha a fhaigheann an Lárionad an fhaisnéis: sin grúpa lárphointí i ngach ceann de 28 Ballstát an AE, san Iorua, san tíortha is iarrthóirí agus sa Choimisiún Eorpach. I dTuarascáil Bhliantúil ar fhadhb na ndrugaí san Eoraip agus san fheasachán Staidrimh ar líne tá forléargas bliantúil ar a bhful ag tarlú san Eoraip maidir le drugaí agus ar na treochtaí. Idir an dá linn, tugann forléargais Tíre lear saibhir sonraí náisiúnta faoi dhrugaí.

Glacann an EMCDDA leis gur rud lárnach i straitéis éifeachtach ar dhrugaí is ea faisnéis iontaofa. Bíodh nach féidir leis an Lárionad aon chineál de shamhail beartais a mholadh, is tá tionchar soiléir aige anois ar an gcinnteoireacht trína chuid taifeach, uirlisí agus caighdeán.

An tUasal Alexis Goosdeel,
Stiúrthóir

Sonraí teagmhála: 

Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí(EMCDDA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Teileafón: 
+351 21 121 02 00
Facs: 
+351 21 121 03 80