Euroopan Unioni

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Perustiedot

Tehtävä: EMCDDA tarjoaa objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä.

Johtaja: Alexis Goosdeel (Belgia) (1.1.2016 alkaen)

Perustettu: 1993

Henkilöstömäärä: 100

Toimipaikka: Lissabon (Portugali)

Verkkosivusto: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

EMCDDA toimittaa EU:lle ja sen jäsenmaille faktapohjaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa huumeista ja huumeriippuvuudesta Euroopassa. Sen tarjoaa tietoa poliittisen päätöksenteon pohjaksi ja antaa neuvoa ja opastusta huumausaineiden torjuntaan liittyville hankkeille.

Tehtävät

EMCDDA

 • seuraa huumetilannetta ja sen kehitystä EU:ssa
 • seuraa huumeisiin ja niiden oheisilmiöihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi toteutettavia toimia
 • tiedottaa EU-maissa hyväksi todetuista toimintamalleista ja kannustaa kokemusten- ja tiedonvaihtoon
 • arvioi uusiin psykoaktiivisiin aineisiin liittyviä riskejä
 • vastaa uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta varhaisvaroitusjärjestelmästä
 • kehittää välineitä, joiden avulla EU-maiden on helpompi valvoa ja arvioida kansallista politiikkaansa ja Euroopan komission valvoa ja arvioida EU:n toimintapolitiikkoja.

Rakenne

EMCDDAn tärkein päätöksentekoelin on hallintoneuvosto, joka hyväksyy sen työohjelman ja budjetin. Sitä avustavat toimeenpaneva komitea ja budjettikomitea.

EMCDDAn tiedekomitea antaa hallintoneuvostolle ja johtajalle neuvoja tieteellisissä kysymyksissä ja tekee uusia huumeita koskevia riskinarviointeja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurin osa EMCDDAn tiedoista on peräisin Reitox-verkostosta, joka koostuu kaikissa EU-maissa, Norjassa ja Turkissa sijaitsevista valvontakeskuksista sekä Euroopan komissiosta.

EMCDDAn organisaatiorakenne – lisätietoa

Toiminta

EMCDDAn työtä ohjaavat monivuotiset ja vuotuiset työohjelmat, joita laadittaessa on kuultu EMCDDAn elimiä ja muita keskeisiä sidosryhmiä. 

EMCDDA tekee yhteistyötä monien EU:n virastojen kanssa, joista tärkeimpiä ovat

Yhdessä näiden EU-virastojen kanssa EMCDDA tuottaa julkaisuja ja palveluja ja laatii yhteisiä aloitteita. Esimerkiksi EU:n uusien psykoaktiivisten aineiden ennakkovaroitusjärjestelmän yhteydessä EMCDDA tekee yhteistyötä Europolin ja Euroopan lääkeviraston kanssa.

Hyötyjät

 • poliittiset päättäjät, kansalliset viranomaiset ja EU:n toimielinten edustajat
 • tutkijat
 • kansainväliset järjestöt
 • lääkärit
 • kansalaiset.

EMCDDA on siirtymässä tietokeskeisestä toimintamallista palvelukeskeiseen toimintamalliin. Se haluaa toimintansa hyödyttävän huumepolitiikan suunnittelua ja toteutusta, joten se pyrkii kohdentamaan analyysejaan niin, että ne vastaavat entistä paremmin eri kohderyhmien tarpeita.

Yhteystiedot

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus(EMCDDA)

Yhteystiedot

Osoite

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

P.
+351 21 121 02 00
F.
+351 21 121 03 80
Back to top