European Union website, the official EU website

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) on peamine narkootikume käsitleva teabe keskus Euroopa Liidus. Keskuse ülesanne on koguda, analüüsida ja levitada faktilist, objektiivset, usaldusväärset ning võrreldavat teavet narkootikumide ja narkosõltuvuse kohta ning pakkuda seeläbi kindlat ja tõenditel tuginevat ülevaadet narkootikumidega seotud olukorrast Euroopa tasandil.

Keskuse sihtrühmade hulka kuuluvad poliitikakujundajad, kes kasutavad asjaomast teavet, et aidata koostada ühtset liikmesriikide ja ELi narkostrateegiat. Keskuse teenuseid saavad kasutada ka asjaomastel kutsealadel töötajad ja vastava valdkonna teadustöötajad ning laiemalt Euroopa meedia ja üldsus.

Keskuse tegevuse fookuses on parandada narkootikume käsitleva teabe võrreldavust Euroopas ning kavandada selle saavutamiseks vajalikke meetodeid ja vahendeid. Seniste jõupingutuste ulemusena saavad riigid nüüd hinnata, kuidas nad sobituvad laiemasse Euroopa konteksti ning uurida ühiseid probleeme ja eesmärke. Narkoprobleemi põhiolemus seisneb selle muutumises - seega on uute suundumuste kindlakstegemine keskuse jaoks tähtis ülesanne. Keskus saab oma teabe põhiliselt võrgustiku Reitox vahendusel. See on rühm teabekeskusi ELi 28 liikmesriigis, Norras, ELi kandidaatriikides ja Euroopa Komisjonis. Iga-aastane aruanne narkoprobleemiga seotud olukorra kohta Euroopas ning Internetis kättesaadav statistiline väljaanne annavad viimase ülevaate asjakohasest olukorrast ja suundumustest Euroopas. Riikide ülevaadetes Internetis leidub hulgaliselt eri riike käsitlevat narkootikumidega seotud teavet.

Keskus lähtub eeldusest, et usaldusväärne teave on tõhusa narkostrateegia aluseks. Keskus ei saa küll pakkuda välja poliitikat, kuid ta mõjutab kindlasti otsuste tegemist oma analüüside, vahendite ja standardite kaudu.

Alexis Goosdeel,
direktor

Kontaktandmed: 

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus(EMCDDA)

Kontaktandmed

Aadress: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel: 
+351 21 121 02 00
Faks: 
+351 21 121 03 80