Euroopa Liit

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Ülevaade

Ülesanne: esitada faktidel põhinevaid, objektiivseid, usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid narkootikumide ja narkosõltuvuse kohta.

Direktor: Alexis Goosdeel (Belgia) (alates 1.1.2016)

Asutatud: 1993

Töötajate arv: 100

Asukoht: Lissabon (Portugal)

Veebisait: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus annab Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele faktidel põhinevat, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet narkootikumide, narkosõltuvuse ja selle tagajärgede kohta kogu Euroopas. Keskuse eesmärk on esitada tõendatud andmeid, mille alusel kujundada ELi uimastipoliitikat ja võidelda uimastiprobleemidega.

Tegevusvaldkonnad

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus:

 • jälgib uimastiolukorda Euroopas (k.a uusi suundumusi);
 • jälgib narkootikumidega seonduvate probleemide puhul kasutatud lahendusi;
 • annab teavet liikmesriikide parimate tavade kohta ning julgustab neid seda jagama;
 • hindab uute psühhoaktiivsete ainetega seotud ohtusid;
 • haldab uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatamise süsteemi;
 • töötab välja vahendeid, mis aitaksid liikmesriikidel lihtsustada uimastipoliitika seiret ja hindamist oma riigis ning komisjonil Euroopa Liidus.

Struktuur

Seirekeskuse peamiseks otsustusorganiks on haldusnõukogu, mis võtab vastu keskuse tööprogrammi ja eelarve. Haldusnõukogu toetavad täitev- ja eelarvekomitee.

Seirekeskuse teaduskomitee nõustab haldusnõukogu ja direktorit teadusküsimustes ning teeb koostööd partneritega uute ravimite riskianalüüsi teostamiseks. Enamiku andmeid saab keskus võrgustikult Reitox, millel on esindused kõigis 28 liikmesriigis, Norras, Türgis ja komisjonis.

Lisateave seirekeskuse organisatsioonilise struktuuri kohta

Töömeetodid

Seirekeskus töötab mitmeaastaste ja aastaste tööprogrammide alusel. Need koostatakse keskuse tööorganite ja muude huvirühmadega peetavate põhjalike arutelude tulemusel. 

Seirekeskuse koostööpartneriteks on ka paljud teised ELi ametid, nt

Seirekeskusel ja tema partnerametitel on ühiseid väljaandeid, teenuseid ja algatusi. Näiteks teeb keskus uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatamise süsteemi raames koostööd Europoli ja Euroopa Ravimiametiga.

Kasusaajad

 • poliitikakujundajad, sh riigiasutused ja ELi institutsioonide esindajad,
 • teadlased ja uurijad,
 • rahvusvahelised organisatsioonid,
 • praktikud,
 • üldsus.

Strateegilistel kaalutlustel läheb seirekeskus seniselt teabekeskselt tööpõhimõttelt üle teenusekesksele ning pakub andmeanalüüsi vastavalt keskuse klientideks olevate asutuste vajadustele.

Kontaktandmed

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus(EMCDDA)

Kontaktandmed

Aadress

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Faks
+351 21 121 03 80
Back to top