European Union website, the official EU website

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) er omdrejningspunktet for information om narkotika i EU. Det har til opgave at indsamle, analysere og formidle "faktuelle, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger" om narkotika og narkotikamisbrug og dermed give et solidt og veldokumenteret billede af narkotikaspørgsmålet på europæisk plan.

Centrets målgrupper omfatter blandt andet beslutningstagere, der gør brug af disse oplysninger i udarbejdelsen af sammenhængende nationale og europæiske narkotikastrategier. Andre brugergrupper er fagfolk og forskere, der arbejder inden for narkotikaområdet, og mere generelt de europæiske medier og offentligheden.

Centrets vigtigste opgave er at forbedre narkotikaoplysningers sammenlignelighed i Europa og udtænke metoder og værktøjer til at opnå dette. Bestræbelserne har indtil nu ført til, at lande nu kan se, hvor de står fra en bredere europæisk synsvinkel, og se nærmere på de fælles problemer og mål. Et afgørende element ved narkotikaproblemet er dets skiftende og dynamiske natur, og en central opgave for EMCDDA er derfor at spore den nye udvikling. Centret får primært sine oplysninger fra "Reitox-nettet": en gruppe med kontaktpunkter i alle 28 EU-lande, Norge, EU-kandidatlandene og Europa-Kommissionen. Årsrapporten om narkotikaproblematikken i EU og en statistisk onlinerapport giver en årlig oversigt over den seneste situation og udvikling for narkotika i Europa. Derudover giver onlineoversigter efter land en stor mængde nationale narkotikaoplysninger.

EMCDDA arbejder ud fra den grundsætning, at velfunderede oplysninger er nøglen til en effektiv narkotikastrategi. Centret kan ikke selv foreslå nogen politisk model, men har med sine analyser, instrumenter og standarder stor indflydelse på beslutningstagningen.

Alexis Goosdeel,
Direktør

Kontakt: 

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(EONN)

Kontakt

Adresse: 

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tlf.: 
+351 21 121 02 00
Fax: 
+351 21 121 03 80