Den Europæiske Union

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Oversigt

Rolle: At levere faktuelle, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug.

Direktør: Alexis Goosdeel (Belgien)(siden 1.1.2016)

Oprettet i: 1993

Antal ansatte: 100

Sted: Lissabon (Portugal)

Website: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

EMCDDA leverer faktuelle, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om narkotika og narkotikaafhængighed og konsekvenserne deraf til EU og medlemslandene. Agenturets mål er at levere dokumentation, som kan indgå i den politiske beslutningstagen og fungere som rettesnor for initiativer til håndtering af narkotikaproblemet.

Hvad laver agenturet?

EMCDDA:

 • fører tilsyn med narkotikaproblemet i Europa (herunder nye tendenser)
 • fører tilsyn med løsninger på narkotikaproblemer
 • leverer information om bedste praksis i EU-landene og tilskynder landene til at udveksle deres praksis
 • vurderer risici ved nye psykoaktive stoffer
 • driver et system for tidlig varsling om nye psykoaktive stoffer
 • udvikler værktøjer og instrumenter til at hjælpe EU-landene med at overvåge og evaluere deres nationale politikker og Europa-Kommissionen med at overvåge og evaluere EU-politikker.

Struktur

EMCDDA's primære beslutningstagende organ er bestyrelsen, som vedtager arbejdsprogrammet og budgettet. Det støttes af et administrerende udvalg og et budgetudvalg.

EMCDDA's videnskabelige udvalg rådgiver bestyrelsen og direktøren om videnskabelige anliggender og arbejder sammen med partnere om at udføre risikovurderinger af nye stoffer. EMCDDA får hovedparten af sine data fra Reitox-netværket, som består af overvågningscentre i alle 27 EU-lande, Norge, Tyrkiet og Kommissionen.

Mere om EMCDDA's organisatoriske struktur

Hvordan arbejder agenturet?

EMCDDA arbejder på basis af flerårige og årlige arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammerne  bygger på omfattende høringer af EMCDDA's vedtægtsmæssige organer og andre vigtige interessenter. 

Agenturet samarbejder med en række EU-agenturer, bl.a.:

EMCDDA og disse EU-agenturer arbejder sammen om publikationer, tjenester og initiativer. For eksempel arbejder EMCDDA sammen med Europol og Det Europæiske Lægemiddelagentur om at drive EU's system til hurtig varsling for nye psykoaktive stoffer.

Hvem har gavn af det?

 • beslutningstagere, herunder nationale myndigheder og repræsentanter for EU-institutionerne
 • videnskabsfolk og forskere
 • internationale organisationer
 • fagfolk
 • befolkningen.

For at forblive politikrelevant bevæger EMCDDA sig væk fra en informationscentreret model og over mod en serviceorienteret model, som leverer analyser, der er skræddersyet til behovene hos de organer, det rådgiver.

Kontakt

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(EONN)

Kontakt

Adresse

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tlf.
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Back to top