Evropská unie

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Přehled

Úloha: Poskytovat věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje o drogách a drogové závislosti.

Ředitel: Alexis Goosdeel (Belgie) (od 1.1.2016)

Rok zřízení: 1993

Počet zaměstnanců: 100

Sídlo: Lisabon (Portugalsko)

Internetové stránky: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

EMCDDA poskytuje orgánům EU a členských států věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti v Evropě a o jejich důsledcích. Cílem je poskytnout podklady, které se využijí při tvorbě politik a jako vodítko pro iniciativy v oblasti boje proti drogám.

Náplň činnosti

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost:

 • monitoruje drogovou problematiku v Evropě (včetně nových trendů)
 • sleduje způsoby řešení drogové problematiky
 • informuje o osvědčených postupech používaných v členských státech EU a motivuje k jejich sdílení
 • provádí posouzení rizik nových psychoaktivních látek
 • provozuje systém včasného varování zaměřený na nové psychoaktivní látky
 • vytváří nástroje a prostředky, které mají členským státům usnadnit sledování a hodnocení jejich vlastních opatření a Komisi pomáhají monitorovat a hodnotit politiky EU.

Struktura

Hlavním rozhodovacím orgánem centra EMCDDA je správní rada, která schvaluje pracovní program a rozpočet centra. Podporu správní radě poskytují výkonný výbor a rozpočtový výbor.

Vědecký výbor EMCDDA poskytuje správní radě a řediteli centra poradenství v oblasti vědeckých otázek a spolupracuje s partnerskými organizacemi při posuzování rizik u nových drog. Centrum EMCDDA získává značnou část svých údajů ze sítě Reitox, která sestává z monitorovacích středisek 27 členských států EU, Norska, Turecka a z Komise.

Další informace o organizační struktuře EMCDDA

Způsob fungování

Centrum EMCDDA funguje na základě víceletých a ročních pracovních programů. Tyto programy jsou výsledkem rozsáhlých konzultací statutárních orgánů centra EMCDDA a významných zúčastněných stran. 

Centrum spolupracuje s řadou agentur EU. Patří k nim:

Spolu s těmito agenturami připravuje centrum EMCDDA společné publikace, služby a iniciativy. Například ve spolupráci s Europolem a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky řídí činnost systému včasného varování EU zaměřeného na nové psychoaktivní látky.

Pro koho znamená přínos

 • pro tvůrce politik, včetně vnitrostátních orgánů a zástupců evropských institucí
 • pro vědce a výzkumné pracovníky
 • pro mezinárodní organizace
 • pro odborníky z praxe
 • pro širokou veřejnost

Centrum se chystá přeměnit z agentury poskytující pouze informace na model orientovaný na služby, aby si uchovalo svůj význam při tvorbě politik. Bude tak nabízet analytické služby přizpůsobené potřebám jednotlivých orgánů, jimž bude poskytovat poradenství.

Kontaktní údaje

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost(EMCDDA)

Kontaktní údaje

Adresa

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Back to top