Uniunea Europeană

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Prezentare generală

 • Rol: EMA evaluează și monitorizează medicamentele de uz uman și veterinar de pe piața UE.
 • Director executiv: Guido Rasi
 • Înființare: 1995
 • Angajați: 897
 • Sediu: Amsterdam (Țările de Jos)
 • Site web: EMA

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) protejează și promovează sănătatea oamenilor și a animalelor, evaluând și monitorizând medicamentele din Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE).

Ce face

În primul rând, Agenția autorizează și monitorizează medicamentele comercializate în UE. O companie care dorește să introducă pe piață un medicament trebuie să solicite autorizația Comisiei Europene o singură dată. Autorizația îi va permite apoi să comercializeze medicamentul respectiv peste tot în UE și SEE. Având în vedere că procedura centralizată are un domeniu de aplicare amplu, cea mai mare parte a medicamentelor realmente inovatoare comercializate în Europa sunt autorizate de EMA.

Pentru a-și îndeplini atribuțiile, Agenția:

 • facilitează dezvoltarea de noi medicamente și accesul la acestea
 • evaluează cererile de autorizare a introducerii pe piață
 • monitorizează siguranța medicamentelor pe durata întregului lor ciclu de viață
 • furnizează informații pacienților și profesioniștilor din domeniul sănătății.

Structură

EMA este condusă de un consiliu de administrație format din 36 de membri. Membrii sunt mandatați să acționeze în interesul public. Ei nu reprezintă guverne, organizații sau sectoare. Consiliul stabilește bugetul EMA și aprobă programul său anual de lucru. Directorul executiv al Agenției răspunde de aspectele operaționale, de personal și de redactarea programului anual de lucru. EMA are 7 comitete științifice și câteva grupuri de lucru care reunesc mii de experți din toată Europa.

Cum funcționează

EMA cooperează strâns cu autoritățile naționale de reglementare din țările UE și cu Direcția Generală Sănătate din cadrul Comisiei Europene, în cadrul unui parteneriat numit Rețeaua europeană de reglementare în domeniul medicamentelor. De asemenea, interacționează cu reprezentanți ai pacienților, ai profesioniștilor din domeniul sănătății și ai mediului academic. În cele din urmă, colaborează cu alte agenții relevante, în special cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

EMA lucrează independent, deschis și transparent și își elaborează recomandările științifice după cele mai înalte standarde. Comitetele științifice oferă recomandări independente cu privire la medicamentele pentru uz uman și veterinar, plecând de la o evaluare științifică aprofundată a datelor. Agenția publică informații clare și imparțiale despre medicamente și utilizările autorizate ale acestora.

Cine sunt beneficiarii

Activitățile EMA aduc beneficii pentru:

 • pacienți
 • profesioniști din domeniul sănătății
 • mediul academic
 • societăți farmaceutice
 • cercetătorii care creează medicamente
 • responsabili de politici în domeniul sănătății.

Prin orientările și avizele științifice pe care le prezintă, prin programele și stimulentele pe care le oferă, Agenția facilitează cercetarea în domeniul noilor medicamente și încurajează dezvoltarea acestora. Astfel, ajută pacienții să beneficieze cât mai repede de progresele științei. Agenda sa acordă prioritate medicamentelor pentru copii și celor destinate pacienților care suferă de boli rare.

Date de contact

Agenţia Europeană pentru Medicamente(EMA)

Date de contact

Adresă

Spark building

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

The Netherlands

Tel
+31 88 781 6000
Back to top