Eiropas Savienība

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA)

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: EZA nodrošina cilvēkiem un dzīvniekiem domātu zāļu zinātnisko novērtējumu, uzraudzību un drošuma pārraudzību Eiropas Savienībā.
 • Izpilddirektors: Guido Rasi
 • Dibināšanas gads: 1995
 • Darbuotojų skaičius: 897
 • Atrašanās vieta: Amsterdamu (Nīderlande).
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Zāļu aģentūra

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) aizsargā un veicina cilvēku un dzīvnieku veselību, novērtējot un pārraugot zāles Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Ar ko tā nodarbojas

Aģentūras galvenā atbildības joma ir zāļu apstiprināšana un pārraudzība Eiropas Savienībā. Uzņēmumi tajā var pieteikties vienotai tirdzniecības atļaujai, ko izdod Eiropas Komisija. Ja šo atļauju piešķir, tā dod tiesības tirgot attiecīgās zāles visā ES un EEZ teritorijā. Ņemot vērā centralizētās procedūras plašo tvērumu, EZA piešķir atļaujas pat visinovatīvāko zāļu pārdošanai Eiropā.

Aģentūra veic savus pienākumus,

 • atvieglojot zāļu izstrādi un pieejamību,
 • izvērtējot tirdzniecības atļauju pieprasījumus,
 • pārraugot zāļu drošumu visā to aprites ciklā,
 • sniedzot informāciju veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Struktūra

EZA pārvalda valde, kurā ir 36 locekļi. Tie rīkojas sabiedrības interesēs, nepārstāvot nevienu konkrētu valdību, organizāciju vai nozari. Valde nosaka aģentūras budžetu un pieņem gada darba programmu. Aģentūras izpilddirektors atbild par visiem operatīvajiem un personāla jautājumiem un sagatavo gada darba programmu. EZA ir 7 zinātniskās komitejas un vairākas darba grupas, kurās strādā tūkstošiem ekspertu no visas Eiropas.

Kā aģentūra strādā

EZA cieši sadarbojas ar ES valstu regulatoriestādēm un ar Komisijas Veselības ģenerāldirektorātu, veidojot tā saukto Eiropas zāļu regulējuma tīklu. Tās darbā ir iesaistīti arī pacientu pārstāvji, veselības aprūpes speciālisti un akadēmiskās aprindas. Turklāt tā sadarbojas ar citām aģentūrām, īpaši ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA).

EZA darbs ir neatkarīgs, atklāts un caurskatāms, un aģentūra savos zinātniskajos ieteikumos vadās pēc visaugstākajiem standartiem. Tās zinātniskās komitejas sniedz neatkarīgus ieteikumus par cilvēkiem domātajām un veterinārmedicīnā lietotajām zālēm, balstoties uz datu visaptverošu un zinātnisku novērtējumu. Aģentūra publicē skaidru un objektīvu informāciju par zālēm un to atļauto izmantošanu.

Kas ir ieguvēji

No EZA darba ieguvēji ir:

 • pacienti,
 • veselības aprūpes speciālisti,
 • akadēmiskās aprindas,
 • farmācijas uzņēmumi,
 • zāļu izstrādātāji,
 • veselības politikas veidotāji.

Aģentūra, pieņemdama zinātniskos ieteikumus un stimulējošos faktorus un īstenodama zinātnisko konsultāciju programmu, atvieglo pētījumus par jaunām zālēm un rosina attīstību, tādējādi radot apstākļus, lai zinātniskais progress rastu konkrētu izpausmi jaunās zālēs, reāli rūpējoties par cilvēku veselību. Tā it īpaši sekmē tādu zāļu izstrādi, kas domātas bērniem vai ārstē reto slimību pacientus.

Kontaktinformācija

Eiropas Zāļu aģentūra(Eiropas Zāļu aģentūra)

Kontaktinformācija

Adrese

Spark building

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

The Netherlands

Ta-lr
+31 88 781 6000
Back to top