Europos Sąjunga

Europos vaistų agentūra (EMA)

Europos vaistų agentūra (EMA)

Apžvalga

 • Funkcija: Europos vaistų agentūra užtikrina žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų mokslinį vertinimą, priežiūrą ir jų saugumo stebėjimą Europos Sąjungoje.
 • Vykdomasis direktorius: Guido Rasi
 • Įsteigta: 1995 m.
 • Darbuotojų skaičius: 897
 • Vieta: Londonas (Jungtinė Karalystė). Po JK išstojimo iš ES, ne vėliau kaip 2019 m. kovo 30 d. EMA perkels savo būstinę į Amsterdamą (Nyderlandai).
 • Interneto svetainė: EMA

Europos vaistų agentūra saugo ir puoselėja žmonių ir gyvūnų sveikatą: vertina ir stebi vaistus Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Veikla

Pagrindinė agentūros užduotis – stebėti vaistus ir išduoti leidimus juos pardavinėti Europos Sąjungoje. Bendrovės kreipiasi į ją dėl bendro leidimo ES prekiauti vaistais, kurį išduoda Europos Komisija. Gavusios leidimą jos gali prekiauti atitinkamu vaistu visoje ES ir EEE. Kadangi centralizuotos procedūros taikymo aprėptis plati, daugumai tikrai novatoriškų vaistų, kuriais prekiaujama Europoje, leidimus išduoda Europos vaistų agentūra.

Agentūra atlikdama savo užduotis:

 • palengvina vaistų kūrimą ir prieigą prie jų,
 • vertina leidimų prekiauti vaistais paraiškas,
 • stebi vaistų saugumą visu jų gyvavimo ciklu,
 • teikia informaciją sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams.

Struktūra

Europos vaistų agentūrai vadovauja 36 narių valdyba. Paskirti jos nariai turi dirbti viešojo intereso labui ir neatstovauja jokiai vyriausybei, organizacijai ar sektoriui. Valdyba nustato agentūros biudžetą ir tvirtina jos metinę darbo programą. Agentūros vykdomasis direktorius atsakingas už visus veiklos bei personalo klausimus ir metinės darbo programos sudarymą. Europos vaistų agentūra turi 7 mokslinius komitetus ir kelias darbo grupes, kuriuose dalyvauja tūkstančiai ekspertų iš visos Europos.

Kaip ji veikia?

Europos vaistų agentūra glaudžiai bendradarbiauja su ES šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir Komisijos Sveikatos apsaugos generaliniu direktoratu – ši partnerystė vadinama Europos vaistų reguliavimo tinklu. Agentūra taip pat bendrauja su pacientais, sveikatos priežiūros specialistais ir akademine bendruomene. Be to, ji bendradarbiauja su susijusiomis agentūromis, ypač su Europos ligų kontrolės ir prevencijos centru ir Europos maisto saugos tarnyba.

Europos vaistų agentūra yra nepriklausoma, atvira ir skaidri ir teikdama mokslines rekomendacijas laikosi aukščiausių standartų. Jos moksliniai komitetai nepriklausomas rekomendacijas dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų teikia remdamiesi išsamiu moksliniu duomenų vertinimu. Agentūra skelbia aiškią ir nešališką informaciją apie vaistus ir patvirtintus jų naudojimo būdus.

Kam tai naudinga?

Europos vaistų agentūros veikla naudinga:

 • pacientams,
 • sveikatos priežiūros specialistams,
 • akademinei bendruomenei,
 • farmacijos įmonėms,
 • vaistų kūrėjams,
 • sveikatos politikos formuotojams.

Teikdama mokslines rekomendacijas, vykdydama mokslinių rekomendacijų programą ir iniciatyvas, agentūra palengvina naujų vaistų mokslinius tyrimus ir skatina jų kūrimą; taip medicinos mokslo pažanga duoda realių rezultatų – sukuriami vaistai, duodantys realios naudos pacientams. Visų pirma, ji skatina vaistų vaikams ir vaistų nuo retų ligų kūrimą.

Kontaktiniai duomenys: 

Europos vaistų agentūra(EMA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel: 
+44 20 3660 6000
Fax: 
+44 20 3660 5555
Keywords: 
Back to top