Europska unija

Europska agencija za lijekove (EMA)

Europska agencija za lijekove (EMA)

Pregled

 • Uloga: EMA jamči znanstvenu evaluaciju, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini u EU-u.
 • Izvršni direktor: Guido Rasi
 • Godina osnivanja: 1995.
 • Broj zaposlenih: 897.
 • Sjedište: London (Ujedinjena Kraljevina). EMA će se preseliti u Amsterdam (Nizozemska) po istupanju UK-a iz EU-a, najkasnije 30. ožujka 2019.
 • Web-mjesto: EMA

Europska agencija za lijekove (EMA) štiti i promiče zdravlje ljudi i životinja evaluacijom i praćenjem lijekova u Europskoj uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Čime se bavi?

U glavne obveze Agencije ubrajaju se odobravanje i praćenje lijekova u EU-u. Poduzeća podnose Agenciji jedinstveni zahtjev za odobrenje za stavljanje lijeka na tržište, koji izdaje Europska komisija. Ako se odobrenje dodijeli, ono poduzećima omogućuje da predmetni lijek stave na tržište u cijelom EU-u i EGP-u. S obzirom na široko područje primjene centraliziranog postupka EMA odobrava istinski najinovativnije lijekove na tržištu u Europi.

Agencija ispunjava svoje obveze:

 • olakšavanjem razvoja lijekova i pristupa njima
 • evaluacijom zahtjeva za odobrenje za stavljanje lijekova na tržište
 • praćenjem sigurnosti lijekova tijekom njihova cjelokupnog životnog ciklusa
 • pružanjem informacija zdravstvenim radnicima i pacijentima.

Ustrojstvo

EMA-om upravlja Upravni odbor od 36 članova. Članovi se imenuju kako bi djelovali u javnom interesu te ne predstavljaju vlade, organizacije ili sektore. Odbor utvrđuje proračun Agencije i odobrava njezin godišnji program rada. Izvršni direktor Agencije nadležan je za sva operativna pitanja i pitanja zapošljavanja te za sastavljanje godišnjeg programa rada. EMA ima sedam znanstvenih odbora i nekoliko radnih skupina u kojima sudjeluju tisuće stručnjaka iz cijele Europe.

Kako djeluje?

EMA usko surađuje s nacionalnim regulatornim tijelima u zemljama EU-a te s Komisijinom Glavnom upravom za zdravlje u okviru partnerstva poznatog kao Europska regulatorna mreža za lijekove. Ona također komunicira s pacijentima, zdravstvenim radnicima i akademskom zajednicom. Naposljetku, surađuje i sa srodnim agencijama, posebno s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) te Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA).

EMA djeluje neovisno, otvoreno i transparentno te se u svojim znanstvenim preporukama pridržava najviših standarda. Njezini znanstveni odbori daju neovisne preporuke o lijekovima za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini koje se temelje na sveobuhvatnoj znanstvenoj evaluaciji podataka. Agencija objavljuje jasne i nepristrane informacije o lijekovima i njihovoj odobrenoj upotrebi.

Tko ima koristi?

Od rada EMA-e koristi imaju:

 • pacijenti
 • zdravstveni radnici
 • akademska zajednica
 • farmaceutska poduzeća
 • stručnjaci u području razvoja lijekova
 • tvorci politike u području zdravstva.

Agencija svojim znanstvenim smjernicama te programom i poticajima u području znanstvenog savjetovanja olakšava istraživanja s ciljem razvoja novih lijekova te potiče razvoj kako bi se na taj način napredak iz medicinskih znanosti prenio u nove lijekove koji će pacijentima donijeti stvarnu korist. Posebno promiče razvoj lijekova za djecu i za rijetke bolesti.

Kontaktni podaci

Europska agencija za lijekove(EMA)

Kontaktni podaci

Adresa

Domenico Scarlattilaan 6

1038 HS Amsterdam

The Netherlands

Tel
+31 88 781 6000
Back to top