Europeiska Unionen

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Översikt

Uppgift: Främja innovation i EU-länderna

Direktör: Martin Kern

Inrättad: 2008

Antal anställda: 49

Plats: Budapest (Ungern)

Webbplats: EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) hjälper företag och utbildnings- och forskningsinstitut att samarbeta för att skapa gynnsamma förutsättningar för innovation och entreprenörskap i Europa.

Verksamhet

Institutet ökar EU:s innovationskapacitet, så att vi kan konkurrera med andra länder och därmed skapa jobb och välstånd.

Det för samman de tre viktigaste innovationsaktörerna – företag och utbildnings- och forskningsinstitut – som bildar dynamiska partnerskap i flera länder, så kallade kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper). De ska

  • ta fram innovativa produkter och tjänster
  • starta nya företag
  • utbilda en ny generation entreprenörer.

Tack vare det nära samarbetet i grupperna kan ledande företag, universitet och forskningsinstitut hitta mer effektiva och innovativa lösningar.

Organisation

Institutet leds av en styrelse med 15 framstående experter från högre utbildning, forskning och näringsliv samt en observatör från EU-kommissionen.

Styrelsen har det strategiska och övergripande ansvaret för den operativa verksamheten vid EIT:s huvudkontor, som leds av direktören.

Styrelsen fattar också oberoende beslut om urval, utvärdering och stöd till kunskaps- och innovationsgrupperna.

Arbetssätt

Institutets verksamhet mellan 2014 och 2020 beskrivs i ett strategiskt innovationsprogram och en förordning. EIT ska bland annat

EIT spelar också en viktig roll i EU:s forskningsprogram Horisont 2020 där institutet framförallt arbetar med samhällsutmaningar.

Målgrupper

EIT arbetar med en rad innovationsaktörer, särskilt

Back to top