Unjoni Ewropea

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

Ħarsa ġenerali

Rwol: Biex tiġi promossa l-innovazzjoni f’pajjiżi tal-UE

Direttur: Martin Kern

Stabbilit: fl-2008

Numru ta’ persunal: 49

Lokalità: Budapest (l-Ungerija)

Sit web: EIT

L-EIT jgħin il-korpi ta' negozji, ta' edukazzjoni u ta' riċerka, jaħdmu flimkien biex joħolqu ambjent li jwassal għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija fl-Ewropa.

Dak li tagħmel

L-EIT iżid il-kapaċità tal-innovazzjoni, jikkompeti ma' pari barranin u joħloq impjiegi u ġid.

Hu jlaqqa' flimkien it-3 atturi ewlenin fl-innovazzjoni – in-negozju, l-edukazzjoni u r-riċerka – biex jifforma, sħubijiet dinamiċi bejn ħafna pajjiżi, magħrufin bħala Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI), li:

  • jiżviluppaw prodotti u servizzi innovattivi
  • jibdew kumpaniji ġodda
  • jittrenjaw ġenerazzjoni ġdida ta' intraprendituri.

Billi jaħdmu flimkien mill-qrib f’dawn is-sħubijiet, kumpaniji, universitajiet u ċentri ta’ riċerka jikkreaw soluzzjonijiet effettivi u innovattivi għall-Ewropa.

Struttura

Il-korp ewlieni ta' governanza tal-Istitut hu l-Bord ta' Tmexxija, li jlaqqa' flimkien kemm 15-il espert prominenti mis-setturi tal-edukazzjoni, ir-riċerka u n-negozju, kif ukoll osservatur mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-Bord jipprovdi tmexxija strateġika u direzzjoni ġenerali għall-attivitajiet operazzjonali implimentati mill-Kwartieri Ġenerali tal-EIT, immexxi mid-Direttur tal-EIT.

Indipendenti fit-tfassil tad-deċiżjonijiet, il-Bord hu responsabbli għall-għażla, l-evalwazzjoni u l-appoġġ tal-KKI.

Kif taħdem

L-operazzjonijiet tal-EIT bejn l-2014 u l-2020 huma definiti f'Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni (ASI) u f'Regolament. L-elementi ewlenin jinkludu:

L-EIT għandu wkoll rwol integrali fil-programm ta' finanzjament għar-riċerkaOrizzont 2020 – li jindirizza b'mod partikulari l-isfidi soċjali.

Min jibbenefika

L-EIT jaħdem ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati fl-innovazzjoni, b’mod speċifiku:

Dettalji ta' kuntatt

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija(EIT)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Back to top