Europos Sąjunga

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Apžvalga

Vaidmuo: skatinti inovacijas ES šalyse

Direktorius: Martinas Kernas

Įsteigta: 2008 m.

Darbuotojų skaičius: 49

Vieta: Budapeštas (Vengrija)

Interneto svetainė: EIT

EIT padeda įmonėms, švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigoms bendradarbiauti ir kurti naujovėms ir verslumui palankią aplinką Europoje.

Veikla

EIT didina Europos pajėgumus diegti inovacijas, konkuruoti su užsieniu ir kurti darbo vietas bei gerovę.

Jis suburia tris svarbiausius inovacijų srities dalyvius – verslo, švietimo ir mokslinių tyrimų sektorius, –kad būtų kuriamos dinamiškos, daugiašalės partnerystės – vadinamosios žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB), kurios:

  • kuria novatoriškus produktus ir paslaugas,
  • steigia naujas įmones,
  • rengia naują verslininkų kartą.

Užmezgusios tokius partnerystės ryšius ir glaudžiai bendradarbiaudamos geriausios įmonės, universitetai ir mokslinių tyrimų centrai sukuria Europai veiksmingesnių ir novatoriškesnių sprendimų.

Struktūra

Pagrindinis instituto valdantysis organas yra valdyba, sudaryta iš 15 žymių ekspertų, atstovaujančių švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo sektoriams, taip pat Europos Komisijos stebėtojas.

Valdyba užtikrina strateginį vadovavimą ir nustato bendrą EIT būstinės, kuriai vadovauja EIT direktorius, vykdomos veiklos kryptį.

Valdyba sprendimus priima savarankiškai ir yra atsakinga už ŽIB atranką, vertinimą ir rėmimą.

Veiklos būdai

EIT veikla 2014–2020 m. apibrėžta Strateginėje inovacijų darbotvarkėje (SID) ir reglamente. Pagrindiniai elementai:

EIT taip pat atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant dabartinę ES mokslinių tyrimų finansavimo programą Horizontas 2020, visų pirma nagrinėdamas socialinius klausimus.

Nauda

EIT bendradarbiauja su įvairiomis inovacijų srities suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma:

Kontaktiniai duomenys

Europos inovacijos ir technologijos institutas(EIT)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Back to top