Európai Unió

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Áttekintés

Szerep: az innováció előmozdítása az EU tagállamaiban

Igazgató: Martin Kern

Alapítás éve: 2008

Alkalmazottak száma: 49

Székhely: Budapest, Magyarország

Honlap: EIT

Az EIT együttműködésre sarkallja a vállalkozásokat, a felsőoktatási intézményeket és a kutatóintézeteket, mely révén elősegíti, hogy vállalkozás- és innovációbarát környezet jöjjön létre Európában.

Milyen feladatokat lát el

Az EIT megerősíti Európa innovációs és versenyképességét a nemzetközi porondon, és ezzel hozzájárul a munkahelyek számának növekedéséhez és az életszínvonal emelkedéséhez.

Az intézet teret ad az innováció motorjának számító három fő ágazat, a vállalkozás, a felsőoktatás és a kutatás együttműködésének, melyek képviselői több országon átívelő, dinamikus partnerségeket, úgynevezett tudományos és innovációs társulásokat (TIT) hoznak létre a következő célból:

  • innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztése,
  • új vállalkozások beindítása,
  • a vállalkozók új generációjának képzése.

A partnerségeken belül a vezető üzleti vállalkozások, az egyetemek és a kutatási központok egymással szoros együttműködésben a maiaknál hatékonyabb és innovatívabb megoldásokkal gazdagítják Európát.

Szervezeti felépítés

Az intézet legfőbb irányító szerve az irányító testület, melyet az oktatás, a kutatás és az üzleti ágazat képviseletében 15 prominens szaktekintély és az Európai Bizottság egy megfigyelője alkot.

A testület feladata a stratégiai irányítás. Tagjai határozzák meg az EIT igazgatója által vezetett EIT-központ operatív tevékenységeinek általános irányát.

Független döntéshozóként a testület választja ki a jövőbeli tudományos és innovációs társulásokat, illetve értékeli és támogatja azok működését.

Hogyan végzi munkáját?

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan az EIT operatív tevékenységeit az intézet létrehozásáról szóló rendelet és egy stratégiai innovációs terv rögzíti. Az EIT legfontosabb tevékenységei a következők:

Az EIT emellett kulcsszerepet játszik az EU kutatásfinanszírozási keretprogramjának, a Horizont 2020-nak a végrehajtásában, különösen a társadalmi kihívásokkal kapcsolatos munkáján keresztül.

Kik látják hasznát tevékenységének?

Az EIT az innovációban érdekeltek széles körével együttműködik, így többek között:

Elérhetőségi adatok

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet(EIT)

Elérhetőségi adatok

Cím

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Back to top